Hyviä käytäntöjä

Pohjoismaista yhteistyötä helpottavat valmiit käytänteet ja materiaalit. Tätä varten on olemassa sivustoja, joissa kuka tahansa koulutusmaailmassa toimiva voi jakaa omia neuvojaan tai löytää vinkkejä.

POLKKA

POLKKA on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kansainvälisyyssivusto, jota kehitetään Opetushallituksen rahoittamassa kansainvälisyyden koordinointihankkeessa. Sivustolla esitellään hyviä käytäntöjä ja materiaaleja peruskoulujen ja lukioiden kansainvälistymiseen.

Sivusto toimii tukimateriaalina oppilaalle, opettajalle ja rehtorille sekä koulutuksen järjestäjälle. Sivustolle voi lähettää julkaistavaksi hyviä käytäntöjä lomakkeen avulla.

Lue lisää

POLKKA-sivuston hyvät käytännöt

Esimerkki 1: Kieliä ja kansainvälisyyttä – kotona ja koulussa. Kaarilan koulun kielenopetus ja kansainvälisyys -hankkeen yhtenä tavoitteena on laajentaa oppilaskuntatoimintaa pohjoismaisen yhteistyön tasolle. Oppilaskuntien yhteistyö on aloitettu trondheimilaisen koulun kanssa.

Esimerkki 2: Avaruussää ja avaruussään vaikutus GPS-paikannuksen tarkkuuteen -hankkeessa ovat mukana Kaurialan lukio, Helsingin SYK, Järvenpään lukio ja Oulun Kastellin lukio. Lukion fysiikan ja maantieteen ja biologian opetukseen liittyvä tiedeleiri toteutettiin vuonna 2012 Kiirunassa. Syksyn 2013 tiedeleiripaikkakunta on Huippuvuoret.

Esimerkki 3: Toisen kotimaisen kielen oppimisen ja opetuksen hanke SpråkKimppa - Tulossa POLKKAan.

Hyvät käytännöt

Hyvät käytännöt on Opetushallituksen kaikille avoin palvelu. Kuka tahansa koulutuksen maailmassa työskentelevä voi ehdottaa siihen hyvää käytäntöä julkaistavaksi. Ehdottaja voi olla opettaja, ohjaaja, kehittäjä, hanketoimija, rehtori - kuka tahansa, joka haluaa jakaa joko itse tai yhdessä muiden kanssa kehittämänsä hyvän käytännön.

Hyvä käytäntö voi olla lähes mikä tahansa toimintatapa, joka on kehitetty opetuksen ja oppimisen tueksi, yhteistyön kehittämiseen, toiminnan suunnitteluun ja organisoimiseen, verkostoitumiseen, opetushenkilöstön kouluttamiseen tai arviointiin. Siis lähes mikä vain työskentelytapa, joka sopii esiopetuksesta vapaaseen sivistystyöhön ja opetustoimen henkilöstökoulutukseen.

Julkaistuja hyviä käytäntöjä voi selailla koulumuodoittain, teemoittain ja hakusanoilla.

Lue lisää

Hyvät käytännöt -sivusto

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
20.01.2014