Perus-, lukio- ja ammattikoulutus

Pohjoismaiden koulutusjärjestelmissä on paljon yhtäläisyyksiä. Pohjoismaat ammentavat toistensa kokemuksista ja sijoittuvat vuodesta toiseen korkealle kansainvälisissä vertailuissa.

Monet suomalaistahot tukevat päiväkotien, peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten pohjoismaista yhteistyötä. Näille sivuille on koottu tahoja, joilta voi hakea taloudellista tukea varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukio- ja ammattikoulutuksen pohjoismaiseen yhteistyöhön.

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
08.01.2015