eTwinning-koulu - tunnustusta ja näkyvyyttä toiminnalle

eTwinning-koulu-nimike

eTwinning-koulu-nimike otettiin käyttöön vuonna 2017, jotta voitaisiin antaa tunnustusta aktiivisesta osallistumisesta ja sitoutumisesta paitsi yksittäisille eTwinning-opettajille myös saman koulun opettajien ja johtajien tiimeille. Nimikkeen hakuaika alkoi joulukuussa 2017 ja päättyi maaliskuussa 2018.

Huhtikuussa 2018 1 212 koululle on kaksivaiheisen hakuprosessin jälkeen myönnetty nimike eTwinning-koulu 2018 – 2019. Nimikkeen saaneet koulut ovat edelläkävijöitä, jotka tunnustetaan johtajiksi seuraavilla alueilla:

 • digitaaliset käytännöt
 • internetin turvallinen käyttö
 • innovatiiviset ja luovat pedagogiset menetelmät
 • henkilöstön jatkuvan ammatillisen kehittämisen edistäminen
 • yhteistoiminnallisen oppimisen edistäminen sekä henkilöstön että oppilaiden parissa.

Tällä nimikkeellä haluamme antaa tunnustusta yksittäisten opettajien lisäksi myös näiden koulujen koko eTwinning-tiimille sen hienoista saavutuksista.

Ensimmäiset suomalaiset eTwinning-koulut ovat:

 • Havukosken koulu, Vantaa
 • Kärpäsen peruskoulu, Lahti
 • Lapin koulutuskeskus REDU, Kittilä
 • Ylitornion yhteiskoulun lukio, Ylitornio

Lue lisää


Miksi nimikettä kannattaa hakea?

Nimikkeen saaneet koulut

 • saavat hyvää näkyvyyttä Euroopan tasolla
 • muodostavat johtavien eTwinning-koulujen eurooppalaisen verkoston, joka antaa inspiraatiota eTwinningin kehittämiseksi edelleen
 • tunnustetaan johtajiksi seuraavilla alueilla:
  • digitaaliset käytännöt
  • internetin turvallinen käyttö
  • innovatiiviset ja luovat pedagogiset menetelmät
  • henkilöstön jatkuvan ammatillisen kehittämisen edistäminen
  • yhteistoiminnallisen oppimisen edistäminen sekä henkilöstön että oppilaiden parissa
 • voivat käyttää eTwinning-koulu-nimikettä kaikissa esittely- ja mainosmateriaaleissaan.

Nimikkeen saaneiden koulujen henkilökunta ja rehtorit kutsutaan osallistumaan heille suunniteltuihin täydennyskoulutusohjelmiin.


Hakeminen ja kriteerit


eTwinning-koulun aseman saavuttaminen on kehitysprosessi, jonka eri osa-alueita voi arvioida objektiivisesti. Kyseessä ei ole kilpailu, vaan pikemminkin eteneminen tasolta toiselle. eTwinning-koulu-nimikkeen hankkimisessa on kaksi vaihetta.

Vaihe 1 on automaattisesti tehtävä tarkistus seuraavista kolmesta seikasta:

 • koulu on ollut rekisteröityneenä eTwinningiin vähintään kaksi vuotta
 • hakemusta jätettäessä koulussa on vähintään kaksi aktiivista eTwinning-opettajaa
 • koulussa tehdylle, vähintään kahden maan yhteiselle eTwinning-projektille on myönnetty kansallinen laatumerkki (viimeisten kahden vuoden aikana hakupäivästä).

Jos koulu täyttää nämä vaatimukset, kaikki koulun rekisteröityneet eTwinnaajat saavat sähköpostitse kutsun täyttää itsearviointilomakkeen, joka on saatavilla eTwinning Livessä.

Vaiheessa 2 täytetään edellä mainittu itsearviointilomake (jonka voi täyttää kuka tahansa koulun eTwinnaajista), jossa käsitellään seuraavat kuusi kriteeriä:

 • Kriteeri A. Koulun on osoitettava, että se on toiminnallaan varmistanut opettajien ja oppilaiden tuntevan internetin vastuullisen käytön periaatteet.
 • Kriteeri B. Koulun on osoitettava, että vähintään kolmen opettajan ryhmä harjoittaa aktiivista yhteistyötä eTwinning-toiminnassa.
 • Kriteeri C. Koulun on osoitettava, että vähintään kaksi ryhmää oppilaita on mukana eTwinning-projekteissa.
 • Kriteeri D. Koulun on osoitettava, että kaksi aktiivista eTwinning-opettajaa on osallistunut yhteen tai useampaan eTwinningin koulutustapahtumaan ja edistänyt koulun strategian kehittämistä.
 • Kriteeri E. Koulun on näytettävä julkisesti osallistumisensa eTwinning-toimintaan, esimerkiksi laittamalla eTwinning-logon ja/tai kuvauksen omasta eTwinning-toiminnastaan koulun verkkosivustolle tai esittelemällä asiaa koulun esitteissä tai asiakirjoissa.
 • Kriteeri F. Koulun on osoitettava, että koulussa tai paikallisyhteisössä on mainostettu eTwinning-toimintaa hakemusvuonna.


Kouluja pyydetään toimittamaan todisteet edellä lueteltujen kriteerien täyttämisestä, ja koulun rehtorin tai johtajan on vahvistettava lopullinen hakemus.

Hakuaikaa on muutama kuukausi ja ilmoitamme seuraavasta hakuajasta uutiskirjeessämme.

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
02.05.2018