RUM - arkitekturövningar

Rum – arkitekturövningar

Här hittar du övningsuppgifter till läroboken RUM – en bok om arkitektur och samhällsplanering.

Övningarna är indelade på samma sätt som bokens kapitel. Många av övningsuppgifterna lämpar sig för ett visst läroämne, t.ex. matematik, modersmål eller historia, medan andra uppgifter kan utnyttjas i flera läroämnen. Möjligheterna är många. Intressantast blir det om lärare i olika ämnen kan samarbeta kring ett särskilt tema. Därför uppmuntrar vi gärna lärarna att diskutera tillsammans och bekanta sig med uppgifter från andra ämnesområden.

Syftet med övningarna är att göra skolundervisningen i arkitektur bredare och mångsidigare. Du behöver inte läsa boken för att utföra övningarna men boken ger bakgrund och inspiration till övningsuppgifterna, som i sin tur kompletterar texterna och erbjuder möjlighet till konkret inlärning via praktiska exempel och självständigt arbete.

I samband med övningarna finns ofta en tipsdel. Det finns skriftliga och muntliga övningar, teckningsuppgifter och övningar där eleverna får bygga själv. Ofta kan det finnas flera olika sätt att utföra en och samma uppgift. Därför kommer det i sista hand an på läraren eller handledaren att fritt anpassa uppgiften efter behov.

Bokens författare är Sofie Hägerstöm och Vera Schulman.

Beställningar

Produkterna kan beställas från Utbildningsstyrelsens nätbokhandel, per e-post på adressen eller per telefon tfn 02016 62222.

Feedback

Du kan ge feedback på läroboken och webbmaterialet genom att skicka e-post till adressen

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 040 348 7555 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
09.01.2018