Erja Korteniemi-Poikela och Raisa Cacciatore: Sexualiteten steg för steg

Systematisk, övergripande och åldersanpassad sexualundervisning för barn och unga.

Välkommen till websidan av boken Sexualiteten steg för steg! Handboken är avsedd för lärare som har hand om sexualundervisning och för hälsovårdare, och den kan användas i olika typer av undervisningssituationer. Bokens bilder kan visas för eleverna med en dokumentkamera ur boken eller under rubriken Bilder på denna websida.

Alla viktiga känslor och faser som upplevs långt innan sex med en partner blir aktuell får betydelse under den stegvisa utvecklingen av sexualiteten. Med hjälp av materialet kan läraren erbjuda barn och unga möjligheter att få:

  • aktuell information, färdigheter och attityder
  • redskap att utveckla de egna färdigheterna i fråga om känslor och växelverkan
  • förståelse av vikten att skydda sig själv.

På daghemmet koncentrerar man sig på kroppen och på känslor. På de lägre årskurserna får barnen mer kunskap om den egna kroppen och den sexuella utvecklingen. Under pubertetsåren är behovet av information störst och de unga behöver färdigheter för att klara sig och fatta självständiga beslut. Barn och unga behöver en vuxen som tror på och litar på dem och som vill ge dem nödvändig information. Det är de vuxnas uppgift att stödja och skydda den sexuella utvecklingen.

Boken innehåller också förslag till lektioner och praktiska övningar samt fördjupade expertartiklar och autentiska berättelser för varje steg av den sexuella utvecklingen.

Bokens innehåll (pdf)

Handboken är publicerad 2015 av Utbildningsstyrelsen i samband med Väestöliitto rf.

Beställningar

Produkterna kan beställas från Utbildningsstyrelsens nätbokhandel, per e-post på adressen eller per telefon tfn 02016 62222.

Feedback

Du kan ge feedback på läroboken genom att skicka e-post till adressen

Kirja on saatavilla myös suomeksi

© Utbildningsstyrelsen | fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
09.01.2018