Svenska som andraspråk- materialnav

Grammatik & övningar

Grammatiklänkarna, -tipsen och -övningarna till vänster är valda med tanke på grund- och mellannivån i allmänna språkexamina. De studerande kan själva träna på många av övningarna, men materialet innehåller även t.ex. grammatiköversikter som läraren kan bearbeta enligt behov.

© Utbildningsstyrelsen, Hagnäskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, tfn 040 348 7555 www.edu.fi fornamn.efternamn@oph.fi | Skriv ut
13.06.2013