Systématique - Ranskan kieliopin harjoituskirja

Lukion A-ranskan kursseille 1-6

Kirja soveltuu lukion A-ranskan lukijoiden lisäksi myös muille kielen alkeet jo hallitseville opiskelijoille, jotka haluavat kehittää kielitaitoaan. Kirjan tavoitteena on opiskelijan kommunikaatiotaitojen ja -valmiuksien kehittyminen. Lyhyitä teoriaosuuksia seuraa runsaasti eritasoisia harjoituksia: kielitaitoa automatisoivista harjoituksista siirrytään asteittain haastavampiin, myös omaa tuottamista vaativiin tehtäviin. Mukana on myös yhtenäisiin vuorovaikutustilanteisiin pohjaavia parikeskusteluja. Kirjaan sisältyy irrotettava Clé-vastausvihkonen. Kunkin harjoituskimaran päättävät kirjallisiksi kotitehtäviksi tarkoitetut À emporter -tehtävät, joiden vastaukset ovat liitteenä.

Vastaukset tehtäviin (pdf)

Lisätehtävät 1 (pdf-tiedosto. Päivitetty 9/2010)

Lisätehtävät 2 (pdf-tiedosto. Julkaistu 3/2012)

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
25.11.2014