Kehittämishankkeet

Opetushallitus myöntää vuosittain valtionavustusta opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluville taiteen perusopetuksen oppilaitoksille. Määrärahalla on tarkoitus monipuolisesti edistää taiteen perusopetuksen tuloksellisuuteen ja laadulliseen kehittämiseen tarkoitettua toimintaa. Erityisenä kehittämiskohteena on taiteen perusopetuksen pedagoginen kehittäminen. Opetushallitus on tehnyt koonnit eri vuosina rahoitetuista kehittämishankkeista. Linkkien kautta löytyy myös toteutettujen hankkeiden loppuraportteja aikaisemmilta vuosilta.

Vuonna 2018 rahoitetut hankkeet (pdf)
Vuonna 2017 rahoitetut hankkeet (pdf)
Vuonna 2016 rahoitetut hankkeet (pdf)
Vuonna 2015 rahoitetut hankkeet (pdf)
Vuonna 2014 rahoitetut hankkeet (pdf)
Vuonna 2013 rahoitetut hankkeet (pdf)
Vuonna 2012 rahoitetut hankkeet (pdf)
Vuonna 2011 rahoitetut hankkeet (pdf)
Vuonna 2010 rahoitetut hankkeet (pdf)
Vuonna 2009 rahoitetut hankkeet (pdf)

Toteutettuja hankkeita

Aikamme kamarimusiikin opetus (pdf)
Barokkimusiikin yhtyekurssit (pdf)
Ekologinen kädenjälki 2 (pdf)
Mestarityöpajat (pdf)
Taikatilukset (pdf)

Toteutettujen hankkeiden sivustoja

TOMU – toiminnallinen ja musiikkilähtöinen musiikin perusteiden opetus (mupeope.fi)
Pienkanteleiden käytön elvyttäminen musiikkikasvatuksessa (kansanmusiikki.fi)

Koosteet toteutetuista hankkeista vuosilta 2013-2015

Hankkeet on jaettu hankekoosteissa seuraaviin teemoihin: Toimintakulttuurin, oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittäminen, Henkilöstökoulutus, Teknologia, työvälineet ja materiaalit sekä vuoden 2015 koosteessa Kansainvälistyminen.

Kooste toteutetuista hankkeista 2013 (pdf)
Kooste toteutetuista hankkeista 2014 (pdf)
Kooste toteutuneista hankkeista 2015 (pdf)