Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuuntelukasvatus on muutaman vuosikymmenen aikana kokenut suuria muutoksia. Nykyisin kuunnellaan enemmän ja vaihtelevampaa musiikkia kuin koskaan ennen. Melkeinpä kaikilla oppilailla on lähes jatkuvasti mukanaan mp-soitin täynnä omaa lempimusiikkiaan ja lähes rajaton pääsy minkä tahansa musiikinlajin pariin.

Musiikin kuuntelukasvatus haastaa opettajan pohtimaan uusista näkökulmista, millainen osa musiikin kuuntelemisella voi opetuksessa olla. Tässä katsauksessa tarkastellaan seuraavia kokonaisuuksia:

  • Mihin kuuntelukasvatuksella on pyritty?
  • Mitä kuuntelukasvatus voisi nykypäivänä olla?
  • Minkälainen voi olla opettajan rooli ja tehtävä?

Artikkelin kirjoittaja Leena Unkari-Virtanen