Arkkitehtuuri

Taiteen perusopetuksen arkkitehtuurin tehtävänä on vahvistaa oppilaan elinikäistä arkkitehtuurisuhdetta sekä luoda edellytykset omalle ilmaisulle ja tulkinnalle. Arkkitehtuuria tarkastellaan kokemuksellisena tilan taiteena ja aina läsnä olevana rakennettuna ympäristönä. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset ja havainnot rakennetusta ympäristöstä, ja sisällöissä yhdistellään monipuolisesti arkkitehtuurin näkökulmia rakennetun ympäristön pienistä yksityiskohdista suuriin kokonaisuuksiin, menneisyydestä kokonaisuuteen ja lokaalista globaaliin ulottuvana ilmiönä ja kolmiulotteisena tilan taiteena.

Taiteen perusopetuksen arkkitehtuurin opinnot tukevat oppilaan käsitystä itsestään osaavana sekä luovana toimijana, ja oppilasta kannustetaan osallistumaan ympäristön suunnitteluin prosesseihin sekä kulttuuriperinnön vaalimiseen. Tekemisen ja osallisuuden kokemisen kautta oppilasta ohjataan tunnistamaan rakennetun ympäristön merkitys hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen kannalta.