Unesco-koulut Suomessa

Suomessa toimii tällä hetkellä noin 70 ASPnet-statuksen saanutta koulua ja oppilaitosta. Toiminnan koordinoimisesta vastaa Opetushallitus Suomen Unesco-toimikunnan alaisuudessa. Suomen Unesco-koulujen opetuksessa on korostunut erityisesti ihmisoikeus-, maailmanperintö- ja ympäristökasvatus.

Kouluihin on nimetty omat yhteyshenkilöt. Opetushallitus järjestää vastuuhenkilöille verkostoitumistilaisuuksia ja seminaareja, jotta hyvät käytänteet ja ideat leviäisivät koko Suomessa.

Joka maassa toimii kansallinen Unesco-koordinaattori, jonka tehtäviin kuuluu tukea kouluja Unesco-profiilin rakentamisessa ja verkostoitumisessa sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Koordinaattori myös tiedottaa kansallisista ja kansainvälisistä ajankohtaisasioista. Koordinaattori avustaa uusia kouluja yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Unesco-kouluksi hakeutumisessa. Tällä hetkellä Suomessa tehtävää hoitaa opetusneuvos Paula Mattila, .

Suomen Unesco-koulujen yhteystiedot