Fyysisen toimintakyvyn kehittäminen

Laadukas liikunnanopetus kehittää kokonaisvaltaisesti oppilaiden fyysistä toimintakykyä.

Näillä sivuilla kuvataan opetussuunnitelman perusteissa esiintyvän fyysisen toimintakyvyn osa-alueita: liikkuvuutta, kestävyyttä, nopeutta, taitavuutta ja voimaa. Tarkastelu tehdään liikunnanopetuksen viitekehyksessä, ja sen kohteena ovat muun muassa liikunnan vaikutukset elimistöön ja toimintakyvyn kehittäminen eri ikäkausina.

Fyysisen toimintakyvyn kehittämisen eri osiot:

Johdanto fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen
Liikkuvuus 
Kestävyys
      Syke
Nopeus
Taitavuus
Voima
Lähteitä

Teksti: Sami Kalaja