Ensiapu

EnsiapuaEnsiavun antaminen on kansalaistaito ja jokaisella kansalaisella on velvollisuus auttaa hätätilanteessa omien taitojensa mukaan. Kuka tahansa voi joutua tilanteeseen, jossa täytyy toimia ja tietää mitä tehdä. Onneksi ensiapuun ja terveyteen liittyviä taitoja voi harjoitella läpi elämän.

Aikuisille

Ensiapuohjeista selviää, kuinka tehdään hätäilmoitus, elvytetään elotonta, tyrehdytetään verenvuoto ja autetaan tajutonta.

Lyhyet ja selkeät ohjeet siihen, miten tulisi toimia onnettomuuspaikalla.

Luovutettu veri turvaa monen potilaan elämän, ja verta luovuttamalla autat myös onnettomuuksien uhreja.

Lapsille ja nuorille

Perustaidot hätäensiavusta sekä ennen kaikkea rohkeus auttaa hädän hetkellä lisäävät turvallisuutta sekä kouluyhteisössä että koko yhteiskunnassa. Osaa auttaa! – materiaali koostuu viidestä opetustuokiosta, jotka sopivat ensiavun harjoittelemiseen ala- ja yläkouluissa. Jokaisessa opetustuokiossa on useita toiminnallisia harjoituksia, joista voit valita yhden tai useamman.

Kaikki Punaisen Ristin oppimateriaalit ovat käytössäsi ilmaiseksi ja löydät ne teemoittain Punaisen Ristin koulusivuilta. Punaisen Ristin kouluille ja oppilaitoksille suunnatut materiaalit sisältävät tietoa elämästä eri puolilla maailmaa: globaaleista haasteista, sodan säännöistä, yksinäisyydestä, rasismista, ensiavusta, päihteistä, sekä erilaisista tavoista auttaa.

Punainen Risti tarjoaa myös toimintaa ja tekemistä monen ikäisille. Esimerkiksi monella paikkakunnalla toimiva Läksyhelppi tarjoaa tukea kotitehtäviin. Nuorille suunnatusta toiminnasta voit lukea lisää Punaisen Ristin sivuilta.