Opetus- ja taustamateriaalia

Opetusmateriaalia

Jepulis on opetusaineisto 1.-2.-luokkalaisille ja heidän opettajilleen. Käsiteltävät aiheet ovat kodin, kotipihan, koulumatkan ja kouluympäristön turvallisuus. Opettajien materiaali sisältää turvallisuuskasvatuksen pedagogis-didaktisia periaatteita ja käytännön vinkkejä.

Turvatalli on opetusaineisto 9-12-vuotiaiden lasten turvallisuuskasvatukseen. Aineisto tukee lapsen toiminnallisuutta ja osallistuvuutta. Aineistossa on seitsemän kokonaisuutta: vesi, sähkö, tuli, liikenne, leikit ja seikkailut, vaaralliset aineet sekä kiusa.

Tarkastuslistat kotitapaturmien ehkäisemiseksi auttavat arvioimaan kodin turvallisuutta. Listat lapsia, aikuisia ja ikäihmisiä varten. Tarkastuslistan avulla koko perhe voi arvioida oman kodin turvallisuutta – vaikka kotitehtäväksi!

Nou Hätä! on pelastustieto ja -taitokampanja peruskoulun yläasteen oppilaille. Koulun ja pelastustoimen ammattilaiset opettavat yhteistyössä, miten voi itse välttää onnettomuuksia ja miten toimitaan hätätilanteessa. Kahdeksasluokkalaiset voivat osallistua myös valtakunnalliseen Nou Hätä! -kilpailuun.

Ensiavun opetuspaketti koululaisille
Ensiavun opetusaineisto kouluihin. Materiaalia eri ikäisille koululaisille.(SPR)

Turvallisesti kotona –sivuilla annetaan ohjeita ja ideoita kotitapaturmien ehkäisyyn ja ensiapuun. Esitteitä on myös mahdollisuus tilata.


Kotitapaturmien ehkäisykampanjan sivuilta löytyy runsaasti tietoa tapaturmista ja niiden ehkäisystä sekä aineistoa tapaturmien ehkäisytyöhön. Saatavana mm. valmiita piirtoheitin kalvoja seuraavista aiheista: tapaturmatilastot, palotapaturmat, ikäihmisten tapaturmat, myrkytystapaturmat, lasten tapaturmat, liikuntatapaturmat ja lähiympäristön turvallisuus. Materiaalia löytyy myös ruotsiksi.

Tapaturmapäivä. Valtakunnallista tapaturmien torjuntapäivää vietetään joka vuosi aina jonain perjantaina 13. päivä. Päivän aikana järjestetään erilaisia tempauksia ja tietoiskuja eri puolilla Suomea. Nettisivuilla ajankohtaista tietoa tapaturmapäivästä ja aiempien vuosien tapaturmapäivän aineistoa.

Kodin turvaoppaasta löydät tietoa mm. tapaturmien ehkäisystä, kodin paloturvallisuudesta, rikosten torjumisesta, tartuntataudeista, ympäristön uhkista, luonnossa liikkumisesta ja ensiavusta.

112-päivä
112-päivänä kouluissa voidaan järjestää oma 112-päivän tapahtuma. Koululuokat voivat myös osallistua paikkakunnalla järjestettävään 112-päivän tapahtumaan koulun ulkopuolella. Muistakaa myös 112-päivän Aamunavaus. (Hätäkeskuslaitos, SPEK)

Kuuden Koon Malli
Kuuden Koon Malli on tarkoitettu tapaturmien ehkäisyyn päiväkodeissa ja kouluissa. Mannerheimin lastensuojeluliitto.

Tietoa lasten turvallisuudesta maatilalla Melan työturvallisuusyksikön sivuilta. Maatilan lasten ja maatiloilla vierailevien lasten turvallisuutta parantamaan on saatavana opintomateriaalia aikuisille ja puuhakirjoja lapsille. Uutuutena on lasten turvallisuus maatilalla -nettipeli, jossa käydään läpi maatilan vaaranpaikkoja ja oikeita ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää riskejä. Peli sopii alakoululaisille sekä heidän vanhemmilleen ja opettajilleen. Mahdollisuus myös lainata tai ostaa lasten turvallisuutta maatilalla käsittelevän videoelokuvan.

Zägällä ei pärjää! Tapaturmat eivät ole vahinkoja tai sattumaa. Kaikki tapaturmat ovat torjuttavissa työssä, liikenteessä, kodissa ja vapaa-ajalla. Kohti turvallista Suomea -kampanjan keskeisenä tavoitteena on konkreettinen muutos suomalaisten turvallisuusasenteissa ja -toiminnassa. Tee Zägällä ei pärjää -testi ja mittaa turvallisuusasenteesi!

Vesiturva-Games on opetuspeli kouluikäisille ja nuorille vesiturvallisuustietojen ja -taitojen opettaminen. Pelissä on kolme osaa: Tietovisailu (Quiz), Jääretki (Lifesaver) ja Pelastusrenkaan heitto (Lifebelt). Peli on mitä oivallisin tapa oppia vesiturvallisuuden tietoja ja taitoja, joilla voi pelastaa jonkun toisen ihmisen hengen tai oman henkensä. (Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto)

Taustamateriaalia

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy elämänkulun eri vaiheissa perehdyttää tapaturmien ehkäisyyn yleisesti ja jokaisen vastuuseen tapaturmien ehkäisemiseksi lähiympäristössä ja yhteiskunnassa.

Ennakointi ja oman kehon kuuntelu suojaavat liikuntavammoilta (Artikkeli, Terveyden edistämisen keskus)

Tapaturmaportaali (Kansanterveyslaitos)
Portaalin sivuilta löydät tietoa kotona ja vapaa-ajalla sattuvista tapaturmista ja niiden ehkäisystä.

Liikkumistapaturmat ja liukkauden torjunta (Työterveyslaitoksen tietokortti)

Nilkan nyrjähtäessä kolmen k:n ensiapu auttaa. Nilkan nyrjähdys on yksi yleisimpiä liikuntavammoja. (SPR)

Ohjeita ensiaputilanteisiin
Kuinka toimia onnettomuuspaikalla? Mitä teen, kun henkilö kouristelee? (SPR)

Varotoimenpiteet liikunnassa (Kuopion Yliopisto)

MyrkytystietokeskusTietoa myrkyllisistä aineista, myrkytysriskeistä ja ensiapuohjeita myrkytystapaturmissa.

Department of Injuries and Violence Prevention (WHO)

European Child Safety Alliance (Child Safety Europe)