TVT opetuksessa

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on osa koulujen arkipäivää. Sen käytössä pitää ottaa huomioon monia seikkoja, esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset. Näihin yleisiin TVT:n käyttöön liittyviin asioihin ja mahdollisuuksiin voit tutustua näillä sivuilla. Kouluasteiden sivuilta EDU.fistä löydät verkko-oppimateriaaleja ja linkkejä eri oppiaineisiin.

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sosiaalinen media on luonteva osa jokaista arkipäivää

Tämä aineisto antaa alkuevästyksen sosiaalisen median tutkimusmatkalle. Katso lisää videoita Opetuubista! Opetuubin opastusvideoiden avulla voi ottaa helposti haltuun videon- ja äänenkäsittelyyn liittyviä ohjelmia ja palveluita.

Finna ja Europeana – digitalisoituja aineistokokoelmia

Finna ja Europeana – digitalisoituja aineistokokoelmiaKaksi uutta aineistovarantoa opetuksen tueksi on julkaistu. Finna on kotimainen ja Europeana laajempi eurooppalainen kokonaisuus. Molemmat koostuvat suuresta määrästä digitalisoituja aineistokokoelmia.

Molempien periaate on yksinkertainen. Palvelut eivät ainoastaan helpota aineistojen löytämistä yhdestä käyttöliittymästä, vaan tarjoavat ne suoraan löytäjänsä käytettäväksi. Palvelussa voi hakea haluamallaan teemalla esimerkiksi kuvia, kirjoja, asiakirjoja tai filmejä ja saada opetuksensa tueksi mittavan määrän laadukasta ja pääosin vapaasti käytettävää alkuperäisaineistoa. Aineistoista voi halutessaan koostaa tuntityöskentelyä varten erilaisia kokonaisuuksia ja antaa oppilaille tehtäviä valitusta teemasta tai täydentää kuvien avulla oppikirjan sisältöä.

Finna

Kotimainen Finna on syntynyt Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeessa, jossa kehitetään palveluita ja toimintamalleja kulttuuriperinnön hyödyntämiseen ja jakeluun sekä lisäksi vahvistetaan järjestelmien ja tietojen ovat yhteensopivuus.

Aineiston haussa pääset suoraan käsiksi digitoituihin aineistoihin (tällä hetkellä 11 402 835 aineistotietoa 13.9.2016), joilla on jokaisella oma pysyvä osoitteensa. Aineistot voit linkittää mihin tahansa oppimisympäristöön tai palveluun ja useimmiten myös tallentaa omalle tietokoneelle.
finna.fi

EuropeanaFinna ja Europeana – digitalisoituja aineistokokoelmia

Europaena-sivusto on syntynyt Europeana-hankkeessa. Sitä koordinoi Koninklijke Bibliotheek Hollannissa. Hanke on komission osarahoittama ja mukaan pääsevät kaikki halukkaat digitaalisia kulttuurihistoriallisia sisältöpalveluja tarjoavat kulttuurilaitokset. Europeana jakaa digitoidun kulttuuriperinnön vapaasti kaikkien saataville.

Europeana rakentaa aineistojen tarjoajien ja niiden käyttäjien tarpeisiin kattavan yhtenäisen tietokannan, indeksoinnin, metadatan ja tekijänoikeuksien hallintajärjestelmän.

europeana.eu


Finna ja Europeana – digitalisoituja aineistokokoelmiaKaksi uutta aineistovarantoa opetuksen tueksi on julkaistu. Finna on kotimainen ja Europeana laajempi eurooppalainen kokonaisuus. Molemmat koostuvat suuresta määrästä digitalisoituja aineistokokoelmia.