TVT opetuksessa

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on osa koulujen arkipäivää. Sen käytössä pitää ottaa huomioon monia seikkoja, esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset. Näihin yleisiin TVT:n käyttöön liittyviin asioihin ja mahdollisuuksiin voit tutustua näillä sivuilla. Kouluasteiden sivuilta EDU.fistä löydät verkko-oppimateriaaleja ja linkkejä eri oppiaineisiin.

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sosiaalinen media on luonteva osa jokaista arkipäivää

Tämä aineisto antaa alkuevästyksen sosiaalisen median tutkimusmatkalle. Katso lisää videoita Opetuubista! Opetuubin opastusvideoiden avulla voi ottaa helposti haltuun videon- ja äänenkäsittelyyn liittyviä ohjelmia ja palveluita.

Lupa- ja tekijänoikeuskoulutusta opettajille

Kaipaatko lisätietoa tekijänoikeuksista ja oppilaitosten luvista? – tilaa Kopioston lupakoulutus kouluusi. Opettajille ja muulle koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalle suunnatussa koulutuksessa käydään läpi tekijänoikeuden perusteita, oppilaitosten luparatkaisuja sekä paljon käytännön esimerkkejä siitä, miten oppilaitosten lupia voi hyödyntää opetuksessa. Lupakoulutus on maksuton ja räätälöidään käytettävissä olevan ajan mukaan. Koulutus on maksuton.

Koulumaailmaan liittyvistä tekijänoikeuskysymyksistä saa tietoa myös Kopioston ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä tuottamasta Kopiraitista (www.kopiratti.fi).

Ota yhteyttä Kopiostoon ja sovi koulutuksesta sähköpostitse neuvonta(at)kopiosto.fi.

Kaipaatko lisätietoa tekijänoikeuksista ja luvista? – tilaa Kopioston lupakoulutus kouluusi. Koulutuksessa käydään läpi tekijänoikeuden perusteita, oppilaitosten luparatkaisuja sekä paljon käytännön esimerkkejä siitä, miten oppilaitosten lupia voi hyödyntää opetuksessa.