TVT opetuksessa

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on osa koulujen arkipäivää. Sen käytössä pitää ottaa huomioon monia seikkoja, esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset. Näihin yleisiin TVT:n käyttöön liittyviin asioihin ja mahdollisuuksiin voit tutustua näillä sivuilla. Kouluasteiden sivuilta EDU.fistä löydät verkko-oppimateriaaleja ja linkkejä eri oppiaineisiin.

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sosiaalinen media on luonteva osa jokaista arkipäivää

Tämä aineisto antaa alkuevästyksen sosiaalisen median tutkimusmatkalle. Katso lisää videoita Opetuubista! Opetuubin opastusvideoiden avulla voi ottaa helposti haltuun videon- ja äänenkäsittelyyn liittyviä ohjelmia ja palveluita.

Mobillilaitteiden säteilystä ei tarvitse huolestua koulussa

Opetuksessa hyödynnetään entistä enemmän mobiililaitteita ja langattomia verkkoja. Julkisuudessa on esiintynyt huolta mobiililaitteiden ja WLAN-verkkojen mahdollisesti aiheuttamista terveysriskeistä oppilaille ja opettajille. Opetushallitus on ollut yhteydessä Säteilyturvakeskukseen (STUK) siitä, onko syytä huoleen ja erityistä tarvetta päivittää nykyistä turvallisuusohjeistusta.

Ajantasainen tieto langattoman teknologian säteilystä on koottu Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuusoppaaseen.

KuvituskuvaOpetuksessa hyödynnetään entistä enemmän mobiililaitteita ja langattomia verkkoja. Julkisuudessa on esiintynyt huolta mobiililaitteiden ja WLAN-verkkojen mahdollisesti aiheuttamista terveysriskeistä oppilaille ja opettajille. Opetushallitus on ollut yhteydessä Säteilyturvakeskukseen (STUK) siitä, onko syytä huoleen ja erityistä tarvetta päivittää nykyistä turvallisuusohjeistusta.