TVT opetuksessa

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on osa koulujen arkipäivää. Sen käytössä pitää ottaa huomioon monia seikkoja, esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset. Näihin yleisiin TVT:n käyttöön liittyviin asioihin ja mahdollisuuksiin voit tutustua näillä sivuilla. Kouluasteiden sivuilta EDU.fistä löydät verkko-oppimateriaaleja ja linkkejä eri oppiaineisiin.

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sosiaalinen media on luonteva osa jokaista arkipäivää

Tämä aineisto antaa alkuevästyksen sosiaalisen median tutkimusmatkalle. Katso lisää videoita Opetuubista! Opetuubin opastusvideoiden avulla voi ottaa helposti haltuun videon- ja äänenkäsittelyyn liittyviä ohjelmia ja palveluita.

Opettajan TVT-työkirja

Opettajan TVT-työkirjaOpettaja Marja Oilinki on tehnyt Opettajan TVT-työkirja -nimisen verkko-oppaan aineopettajille, jotka haluavat lisätä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä omassa opetuksessaan. Tiiviissä oppaassaan Oilinki esittelee erilaisia verkkosivuja ja sovelluksia, joilla opettaja voi täydentää opetustaan. Osa työkaluista sopii muistamisen ja ymmärtämisen tukemiseen sekä yhteistoiminnallisuuden oppimiseen, ja toiset soveltuvat paremmin luovuuden ja oman ajattelun kehittämiseen. Kaikki esitellyt työkalut ovat maksuttomia.

Opettajan TVT-työkirjaOpettaja Marja Oilinki on tehnyt Opettajan TVT-työkirja -nimisen verkko-oppaan aineopettajille, jotka haluavat lisätä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä omassa opetuksessaan.