TVT opetuksessa

Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) on osa koulujen arkipäivää. Sen käytössä pitää ottaa huomioon monia seikkoja, esimerkiksi tekijänoikeuskysymykset. Näihin yleisiin TVT:n käyttöön liittyviin asioihin ja mahdollisuuksiin voit tutustua näillä sivuilla. Kouluasteiden sivuilta EDU.fistä löydät verkko-oppimateriaaleja ja linkkejä eri oppiaineisiin.

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sosiaalinen media on luonteva osa jokaista arkipäivää

Tämä aineisto antaa alkuevästyksen sosiaalisen median tutkimusmatkalle. Katso lisää videoita Opetuubista! Opetuubin opastusvideoiden avulla voi ottaa helposti haltuun videon- ja äänenkäsittelyyn liittyviä ohjelmia ja palveluita.

Ajankohtaista

Kuvituskuva

Peruskouluissa ja lukioissa selvitetään kopiointia

Opetushallitus ja Kopiosto ry selvittävät yhdessä kevään 2018 aikana painettujen julkaisujen ja internetaineistojen kopiointia peruskouluissa ja lukioissa. Toivomme, että olet mukana toteuttamassa tätä laajaa kyselyä, mikäli saat linkin kyselyyn.

Vuoden 2018 teemana Nordic@BETT -seminaarissa on COMPUTATIONAL THINKING pohjoismaisissa kouluissa

Opetushallitus järjestää yhdessä muiden Pohjoismaiden, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kanssa, seminaarin BETT-tapahtuman yhteydessä Lontoossa torstaina, 25.1.2018 kello 13.30-16.30.

Europeana

Europeana-palvelu opettajille ja kasvattajille

Europeanan digitaaliseen muotoon tallennettu kulttuuriperinnön kokoelma tarjoaa monipuolisia näkökulmia Euroopan ja muun maailman historiaan, politiikkaan, talouteen ja kulttuuriin. Löydä ideoita oppitunnille!

Kuvituskuva

Mobillilaitteiden säteilystä ei tarvitse huolestua koulussa

Opetuksessa hyödynnetään entistä enemmän mobiililaitteita ja langattomia verkkoja. Julkisuudessa on esiintynyt huolta mobiililaitteiden ja WLAN-verkkojen mahdollisesti aiheuttamista terveysriskeistä oppilaille ja opettajille. Opetushallitus on ollut yhteydessä Säteilyturvakeskukseen (STUK) siitä, onko syytä huoleen ja erityistä tarvetta päivittää nykyistä turvallisuusohjeistusta.

Kuvituskuva

Tutustu videokuvaamiseen pedagogisesta näkökulmasta

Kaikki kuvaa EDU on Opetushallituksen rahoittama ja tuotantoyhtiö Amazementin toteuttama opettajainkoulutushanke, joka tarjoaa maksuttomia ja itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja opettajille.

Opettajan TVT-työkirja

Opettajan TVT-työkirja

Opettaja Marja Oilinki on tehnyt Opettajan TVT-työkirja -nimisen verkko-oppaan aineopettajille, jotka haluavat lisätä tieto- ja viestintätekniikan käyttöä omassa opetuksessaan.

Lupa- ja tekijänoikeuskoulutusta opettajille

Kaipaatko lisätietoa tekijänoikeuksista ja luvista? – tilaa Kopioston lupakoulutus kouluusi. Koulutuksessa käydään läpi tekijänoikeuden perusteita, oppilaitosten luparatkaisuja sekä paljon käytännön esimerkkejä siitä, miten oppilaitosten lupia voi hyödyntää opetuksessa.

Kopiraittilan koulu

Kopiraittilan koulu – uusi tekijänoikeuden opetusmateriaali verkossa

Mitä tekijänoikeudet ovat ja kuinka ne näkyvät koulumaailmassa ja nuorten arjessa? Millä tavalla verkossa olevaa materiaalia voi hyödyntää projektitöissä? Näihin ja lukuisiin muihin opettajia ja oppilaita askarruttaviin tekijänoikeuskysymyksiin löytyy vastaus Kopioston tuottamasta uudesta verkossa olevasta maksuttomasta pelillisestä opetusmateriaalista Kopiraittilan koulusta.

European Schoolnet Academyn ilmaiset verkkokurssit

European Schoolnet Academyn verkkokursseja opettajille

European Schoolnet Academyn uudet verkkokurssit alkavat huhtikuussa. Ilmoittaudu nyt!

Finna ja Europeana – digitalisoituja aineistokokoelmia

Finna ja Europeana – digitalisoituja aineistokokoelmia


Kaksi uutta aineistovarantoa opetuksen tueksi on julkaistu. Finna on kotimainen ja Europeana laajempi eurooppalainen kokonaisuus. Molemmat koostuvat suuresta määrästä digitalisoituja aineistokokoelmia.

Sinä päätät

Sinä päätät –verkkoaineisto käsittelee yksityisyyttä ja tietoturvaa netissä. Se sisältää kustakin teemasta lyhyen ajatuksia herättävän videon, kysymyksiä keskustelun pohjaksi ja tehtäviä.

Teknologia koulun arjessa -raportti

Kansallinen Opetusteknologia koulun arjessa -tutkimushankkeen tavoitteena on luoda innovatiivisia ratkaisuja ja malleja tieto- ja viestintätekniikan ja sähköisen median hyödyntämiseen ja käyttöön koulun arjessa. Tutkimushankkeen ensitulokset julkistettiin tänään. Raportti on luettavissa verkossa.

EU Kids Online -tutkimus: Yksi kahdeksasta eurooppalaislapsesta sanoo kokeneensa jotain epämiellyttävää internetissä

Vain 12 prosenttia lapsista kertoo kokeneensa kiusaamista tai nähneensä epämiellyttävää aineistoa internetissä. Tänään julkaistussa 23.000 eurooppalaisen lapsen haastatteluihin perustuvassa EU Kids Online -raportissa kerrotaan, että suurin osa lapsista ei ole kokenut mitään järkyttävää ja eikä useinkaan näe ongelmaksi sellaista, mitä aikuiset kokevat riskeinä.