Tässä on opettajan materiaali kirjaan Välinehuollon perusteet. Kirjasta löytyy tiivistelmä jokaisen luvun sisällöstä, kunkin luvun käsitteitä ja tavoitteita opiskelijalle. Tämän lisäksi luvusta on valittu keskeisiä tehtäviä, joihin on laadittu esimerkkivastauksia välinehuoltotyön käytäntöön. Vastauksiin on laadittu ymmärtämistä helpottavia kuvia ja työvaiheita sekä viittauksia syventävään tietoon liittyviin lähteisiin.

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
03.11.2017