Varför inte!

Varför inte ! -opettajan materiaali

Hyvä opettaja,

tervetuloa käyttämään opettajien toiveiden mukaisesti uudistamaamme Varför inte! -kirjaa pitkän oppimäärän ruotsin lukijoille. Kirjasarja on laadittu opetussuunnitelmien mukaisesti, ja se antaa päivitetyn näkökulman ruotsin kielen opiskeluun.

Tarjoamme runsaasti tekstejä, joista opettaja voi valita intensiiviseen lukemiseen ryhmälleen parhaiten sopivat tekstit. Muita tekstejä voi käyttää eriyttävään opetukseen. On hyödyllistä lukea useita tekstejä ekstensiivisesti ja mahdollisimman usein myös ääneen. Lukemalla paljon voi oppia omaksumaan ja sisäistämään kielen luontaisen rytmin. Tällöin ei tarvitse ymmärtää tekstin jokaista sanaa; opiskelijan tulisikin oppia päättelemään tekstin pääkohdat asiayhteyden perusteella. Tekstin ymmärtämisen voi tarkistaa muutamalla sisältökysymyksellä.

Muutenkin painotamme oppilaan itsenäistä työskentelyä. Lukiolaisen työvälineisiin tulisikin kuulua kirjan lisäksi vihko ja mahdollisuus sanakirjan käyttöön. Monet kirjan harjoituksista soveltuvat tehtäviksi sekä suullisesti että kirjallisesti, parityönä luokassa tai läksynä. Tarkoitus ei ole, että kaikki oppilaat tekevät kaiken, vaan että luokassa voidaan jakaa pienryhmille eri tehtävät mielenkiinnon tai taitojen perusteella. Ryhmätöistä raportoidaan muille, esim. koko luokalle, jollekin toiselle ryhmälle tai kirjallisesti opettajalle.

Pitkän kielen perusopetukseen on jo sisältynyt ruotsin kielioppi pääpiirteissään. Kirjasarjan ensimmäisessä kurssissa kerrataan kieliopin pääkohdat ja näin nivelletään lukio-opiskelu perusopetukseen. Muissa kursseissa syvennetään kieliopin eri aspekteja. Lukion opetussuunnitelmat eivät määrittele mitä kielioppiasioita olisi opetettava ja missä järjestyksessä. Kirjoihin ei sisälly kieliopin teoriaa, vaan kurssikirjan lisäksi oppilaat hankkivat erillisen ruotsin kieliopin, jota käytetään koko lukion ajan. Harjoitusten edellä mainitaan, mitä kielioppiasiaa harjoitellaan.

Kielioppia käsitellään koko kirjasarjassa osana kappaleita ja niiden aiheita. Kieltä ei voi olla ilman kielioppia, eikä kielioppia ilman kieltä. Siksi jokainen teksti sinällään vahvistaa jotain kieliopin osa-aluetta. Emme ole suunnitelleet kirjasarjaa niin, että opiskeluun kuuluisi erillinen kielioppitunti, vaan jokainen tunti on myös kielioppitunti. Kielioppitehtävät vahvistavat samalla opiskelijan sanaston oppimista, koska ne pohjautuvat pääosin opiskeltavaan aihepiiriin. Kirjan kielioppitehtäviä voi tehdä, vaikkei kaikkia aihepiirin tekstejä olisikaan käsitelty, silloin opiskelijat voivat käyttää sanakirjaa apunaan. Haluamme totuttaa opiskelijat heti alusta asti aktiivisen oppijan rooliin. Itse etsimällä ja tekemällä oppii enemmän kuin lukemalla valmiita sanalistoja.

Vain puhumalla voi oppia puhumaan. Melkein kaikki tehtävät voi suullistaa, vaikka sitä ei aina ehkä olisi ohjeistuksessa mainittukaan. Monissa harjoituksissa oppilaat saavat käyttää omaa luovuuttaan, ja siksi tässä opettajan materiaalissa ei ole kaikkiin tehtäviin vain yhtä ainoaa oikeaa vastausta. Opiskelijat on hyvä totuttaa alusta asti keskustelemaan aihepiiriin liittyvistä asioista vapaasti, ei vain kääntämään annettuja vihjeitä. Suullisen viestinnän oppimista tukee myös se, että luokan työkieli on ruotsi. Lukion alkuvaiheessa kannattaa myös käydä läpi ääntämisen ja prosodian pääseikat puheenymmärtämisen ja puhumisen vahvistamiseksi.

Lisämateriaalia ja ajankohtaisaiheita voi hakea eri viestintävälineistä. Samoin voidaan jo alkaa käyttää helppoja ylioppilaskokeen kuunteluja. Kaunokirjallisia tekstejä ei ole tekijänoikeussyistä ollut mahdollista ottaa kirjaan niin paljon kuin olisimme toivoneet, joten sitä puolta opettajat voivat täydentää itse.

Olemme iloisia siitä, että olet valinnut Varför inte! -sarjan. Mikään oppikirja ei koskaan ole valmis, joten toivomme, että lähetät meille parannusehdotuksia. Kirjanteon eri vaiheissa syntyy valitettavasti painovirheitä. Olemme iloisia, jos ilmoitatte löytämistänne virheistä. Ennen kaikkea toivomme, että kirjasarjasta on sinulle iloa ja hyötyä arvokkaassa työssäsi!

Perusopetuksen lähtötaso ja lukion tavoitteet (pdf)

Työn iloa

Tekijät

Palautetta voi lähettää Opetushallitukseen, sähköpostiosoitteeseen julkaisut(at)oph.fi.

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
29.06.2015