Arjen ilot -verkko-oppimateriaali

Venäjän oppikirjoja täydentävä monipuolinen oheismateriaali, jonka tarkoitus on innostaa ja ylläpitää mielenkiintoa venäjän opiskeluun. Se on suunnattu lukiolaisille ja aikuisopiskelijoille ja soveltuu eri tasoille: alkeista edistyneemmille.

Materiaali sisältää autenttisia 1–3 min videoleikkeitä, kielellisiä fraaseja ja henkilöhaastatteluja.

Harjoitukset ovat monipuolisia. Tarjolla on kuullun ymmärtämistä, sanastoharjoituksia, kielenkäyttötilanteiden ja puhefraasien harjoittelua. Aihepiireinä ovat mm. nähtävyydet, koulu ja oppiaineet, harrastukset ja vapaa-aika, liikenne, tapakulttuuri.

Verkkomateriaalia täydentää erillinen video "Neljä päivää Pietarissa", jota myy Opetushallitus.

Arjen ilot

Arjen ilot – opettajan lisämateriaali