Arkipäivän suomea maahanmuuttajille

Verkkomateriaali maahanmuuttajien suomen kielen opiskeluun. Materiaali sisältää videoina neljän suomalaisen haastattelun työelämään liittyvistä aihepiireistä. Videot on myös litteroitu tekstimuotoon.

Arkipäivän suomea maahanmuuttajille