Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelut

Oppimateriaalihankkeen tavoitteena oli tuottaa oppimateriaalia viestinvälitys- ja logistikkapalvelujen ammattitutkintoon. Oppimateriaalilla luodaan yhtenäinen käsitteistö ja siihen liittyvä syventävä lisämateriaali, joiden avulla tutkinnon suorittaja vahvistaa omatoimisesti perusvalmiuksiaan tutkinnon suorittamiseen. Samalla taataan, että valmistavan koulutuksen järjestäjät käyttävät yhtenäistä terminologiaa ja materiaalia. Hankkeen tavoitteena on myös varmistaa tutkinnon suorittajien yhtenäinen osaamisen perustaso näyttötilanteissa. Materiaali koostuu tärkeimmistä logistiikan käsitteistä ja niiden englannin ja ruotsin kielen käännöksistä. Tarkoitus oli tuottaa noin sadan käsitteen materiaali syventävine aineistoineen.

Logistiikka-alan kiristyvä kilpailu, toiminnan sähköistyminen ja kansainvälistyminen on lisännyt alalla työskentelevien osaamisen kehittämistarvetta. Lisäksi viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen kokonaisprosessin ymmärtäminen edellyttää työntekijöiltä yhä syvempiä taitoja asiakaspalvelun, tietotekniikan, kielitaidon ja viestinvälityskanavien hallinnassa. Alaan liittyviä tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi: jakaja, jakeluhoitaja, myyjä, käsittelijä, lajittelija, assistentti, liikenteenohjaaja, tuotantosihteeri, tuotekonsultti, tuotesuunnittelija, palveluesimies, asiakkuussuunnittelija ja hybridikuljettaja.

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelutehtävissä toimii Suomessa arviolta n. 70.000 henkilöä. Henkilöiden työtehtävät liittyvät pääasiallisesti kuljetus-, käsittely-, jakelu- ja varastointitoimintoihin sekä asiakaspalveluun. Toimialan asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet yksittäisistä palvelusuorituksista palveluprosesseiksi, joissa korostuu asiakkaalta-asiakkaalle –ketju ja tehokas logistiikkapalvelun osaaminen. Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelut mielletään näin ollen kokonaisprosessiksi, jossa asiakas on sekä palveluketjun käynnistäjä että palvelun käyttäjä ja viestinvälitys toimii ketjussa työkaluna prosessin toteuttamisessa.

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinnon perusteet on hyväksytty 15.8.2003. Hankkeen valmistavaa koulutusta tarjoavien yhteistyöoppilaitosten kokemukset osoittivat yhtenäisen käsitteistön ja syventävän lisämateriaalin tarpeen tutkinnon suorittajien osaamisen tason kohottamiseksi ja koulutuksen kiinnostavuuden lisäämiseksi.

Oppimateriaalihankkeen työstössä on hyödynnetty yhteistyöoppilaitosten asiantuntijaverkostoja ja Suomen Posti Oyj:n asiantuntijoita. Työryhmään ovat kuuluneet:
- Amiedu, koulutuspäällikkö Tuula Korhonen, projektin vastuuhenkilö (avainasiakaspäällikkö Anni Miettunen 24.5.2006 asti)
- Markkinointi-instituutti, johtaja Tuija Kiiskinen (avustajana koulutuspäällikkö Anni Miettunen 1.8.2006 alkaen)
- Turun Aikuiskoulutuskeskus, toimialajohtaja Risto Ruohola
- Suomen Postin Oyj, kehityspäällikkö Timo Mäntypuro

Nämä yhteistyökumppanit ovat työstäneet yhdessä materiaaliin liittyvän terminologian oman erityisosaamisensa mukaan sekä määritelleet ja läpikäyneet mukaan valitun casen.

© Opetushallitus | etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
14.06.2013