Osallistuva ja aktiivinen kansalaisuus sekä yrittäjyys

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan.

Ajankohtaista

Ilmoita oppilaitoksesi Nuorisovaaleihin presidentinvaalissa 2018

Nuorisovaalit on osa oppilaitosten demokratiakasvatusta. Tavoitteena on tukea oppilaiden ja opiskelijoiden kiinnostusta vaaleja kohtaan, sillä äänestämisen oppiminen nuorena kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

MIstä alkaisin -käsikirja

Mistä alkaisin? Miten kehittäisin? -käsikirja opettajille

Mistä alkaisin? Miten kehittäisin? -käsikirja tarjoaa ideoita ja kokeiltuja menetelmiä opetuksen ja paikallisten opetussuunnitelmien kehittämiseksi sekä yrittäjyyden ja työelämän huomioimiseksi peruskoulun ja lukion opetuksessa.

Tasa-arvomateriaali peruskoulun yläluokille

Lapin Letka -hankkeessa on tuotettu sukupuolten tasa-arvoa käsittelevää materiaalia peruskoulun opojen käyttöön. Materiaali on suunniteltu mahdollisimman kiinnostavaksi ja toiminnalliseksi.

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™ on itsearviointityökalu perus- ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Mittariston avulla voi arvioida sekä kehittää omaa ja oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusta.

Opettajan työkalupakki koulu-yritysyhteistyöhön

Opetin.fi -verkkopalvelusta löytyvään työkalupakkiin on koottu käytännön ohjeita opettajille koulu-yritysyhteistyön luomiseksi ja ylläpitämiseksi.