Osallistuva ja aktiivinen kansalaisuus sekä yrittäjyys

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan.

Opettajan työkalupakki koulu-yritysyhteistyöhön

Opetin.fi -verkkopalvelusta löytyvään työkalupakkiin on koottu käytännön ohjeita opettajille koulu-yritysyhteistyön luomiseksi ja ylläpitämiseksi.

Opettajan työkalupakki koulu-yritysyhteistyöhön

Opetin.fi -verkkopalvelusta löytyvään työkalupakkiin on koottu käytännön ohjeita opettajille koulu-yritysyhteistyön luomiseksi ja ylläpitämiseksi.