Osallistuva ja aktiivinen kansalaisuus sekä yrittäjyys

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan.

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™ on itsearviointityökalu perus- ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Mittariston avulla voi arvioida sekä kehittää omaa ja oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusta.

Mittaristo on maksuton, mutta senkäyttäminen vaatii rekisteröitymisen. Vastaaminen tapahtuu nimettömänä, vastauksia hyödynnetään ryhmittäin, ei yksilötasolla, tutkimusaineistona kehittämistyössä, ja kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Vastaamiseen kannattaa varata aikaa noin 15 minuuttia.

Mittaristo on kehitetty Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Kerhokeskuksen ESR-hankkeessa.

Lisätietoja

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo

Yrittäjyyskasvatuksen mittariston opaskirja, johon on kerätty myös makupaloja opettajille yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen.

Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo™ on itsearviointityökalu perus- ja toisen asteen opettajille ja rehtoreille. Mittariston avulla voi arvioida sekä kehittää omaa ja oppilaitoksen yrittäjyyskasvatusta.