Muutoksia tarvitaan

Nykyaikainen elämä ei suju ilman henkilöiden ja tavaroiden liikkumista. Kehittyneet liikenneyhteydet ovat lisänneet ihmisten vuorovaikutusta ja hyvinvointia. Nykyliikenne kuluttaa kuitenkin kohtuuttomasti luonnonvaroja, aiheuttaa päästöjä ja melua sekä peittää yhä enemmän tuottavia maa-alueita alleen. Liikkumiseenkin on kehitettävä kestävämpiä tapoja ja sen määrää on vähennettävä. Monia toimia on jo käynnistetty.

Joukkoliikennettä kehitetään houkuttelevammaksi. Yhteyksien löytymistä helpottaa esimerkiksi nettiin tehdyt aikatauluhaut ja reittioppaat. Kunnat tukevat joukkoliikennettä matkalippujen hintojen pitämiseksi kilpailukykyisinä. Raideliikenteen pysäkeille on varattu parkkialueita niin että matkaa voi helposti jatkaa junalla kaupunkiin.

Autojen päästörajat ovat jatkuvasti kiristymässä ja verotuksella suositaan vähäpäästöisiä autoja. Sähköautoja ja biopolttoaineita kehitetään. Parkkimaksut ovat nousseet. Tiemaksuja ja ruuhkamaksuja kerätään jo monissa maissa. Autojen yhteiskäyttöön luodaan uusia ratkaisuja. Laajamittaisia asfaltoituja parkkialueita korvataan parkkihalleilla, joissa autot kerroksiin sijoitettuna vievät vähemmän tilaa.

Lentoliikenteen liittämisestä päästökaupan piiriin neuvotellaan EU:n alueella. Tämä tarkoittaa, että lentoyhtiöt joutuvat ostamaan päästöoikeuksia kompensoidakseen koneidensa päästöjä. Lisätietoa lentoliikenteen päästökaupasta löytyy EU:n Lentoliikenne ja ilmastonmuutos -sivustolta sekä vastaavalta suomalaiselta sivustolta.

Kevyen liikenteen reittejä parannetaan ja pyöräilyn turvallisuutta lisätään. Kaupunkipyörät ovat tarjolla monissa kaupungeissa. Kaupunkipyörän saa käyttöönsä pientä panttia vastaan. Pyörällä ja rullaluistimilla pääsee usein kaupungissa nopeammin perille kuin autolla. Rullalaudallakin matkan taitto käy. Turvallisuus vaikuttaa liikennevälineiden valintaan ja sitä kautta kestävän kehityksen edistymiseen.

Keskeistä on kuitenkin liikkumistarpeen vähentäminen. Mitä lähempänä työpaikat, koulut, palvelut ja harrastukset sijaitsevat, sitä vähemmän tarvitaan liikennevälineitä. Siis maankäytönsuunnittelu on keskeisessä asemassa liikkumistarpeen vähentämisessä.

Yhtä keskeistä on myös yksityisten ihmisten tietoisuuden lisääntyminen syistä, miksi kestävämpään liikkumiseen on etsittävä käytäntöjä. Jos sitoutuu liikkumistarpeen vähentämiseen ja kestävämpään liikkumiseen, keinoja löytyy. Erilaiset asiointimatkat voi yhdistää ja keskittää ruokaostokset pariin kaupassakäyntiin viikossa. Harrastuksiin voi sopia kimppakyydityksiä ja lomamatkoja voi tehdä lähemmäksi. Työpaikoilla kokousmatkoja voi vähentää ja hoitaa yhteyksiä nykykokoustekniikan mahdollisuuksin. Etätyö vähentää työmatkoja. Koulumatkat voi kulkea pyörällä tai jalan ja pitkät matkat joukkoliikennettä hyödyntäen.

Liikkumistottumuksilla on vaikutuksia terveyteen. Kouluikäisille suositellaan pari tuntia liikuntaa päivässä. Kävely tai pyöräily kouluun tai harrastuspaikoille antaa hyvän peruskunnon ja vähentää ylipainoriskiä.

Samanaikaisesti, kun kehitysmaiden elintaso kohoaa, kasvaa myös liikenteen määrä. Yhdyskuntarakenteen ja joukkoliikenteen suunnittelu on tässä vaiheessa ensiarvoisen tärkeää.

Suuressa osassa maailmaa liikenteen kehitystrendit eivät ole kestävän kehityksen mukaisina: autoilla ja lentokoneilla kuljetut matkat lisääntyvät ja tavaraa rahdataan yhä pidempiä matkoja. Sähköisen tiedonvälityksen lisääntymien ei juuri ole vähentänyt liikenteen määrää. Etätyö ei ole yleistä. Muutoksen suunnittelijoita ja kestäviin käytäntöihin sitoutuneita tarvitaan lisää!

Tehtäviä tausta-aineistoineen

Alakoulu

1. Oman liikkumiseen kestävät käytännöt

 • Liikut päivittäin moneen suuntaan ja mahdollisesti monella eri tavalla ja eri välineellä. Tee lista kulkemistasi matkoista ja välineistä, joilla olet tehnyt matkat.

 • Pohdi, miten lyhyet matkat voi tehdä ympäristöystävällisemmin. Tarvitaanko liikennevälineitä ja jos tarvitaan, mikä olisi ympäristöystävällisin ja mukavin?

 • Pohdi, miten pyöräilyn turvallisuutta voi lisätä. Lähdeaineisto: Lasten liikennenurkka (Liikenneturva)

 • Pohdi, millaisia mahdollisuuksia pidemmillä matkoilla on vähentää liikkumisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Keskustelkaa kotona ja luokassa keksimistäsi ratkaisuista.

Yläkoulu

1. Oman liikkumiseen kestävät käytännöt

 • Liikut päivittäin moneen suuntaan ja mahdollisesti monella eri tavalla ja eri välineellä. Tee lista kulkemistasi matkoista ja välineistä, joilla olet tehnyt matkat.

 • Pohdi, miten lyhyet matkat voi tehdä ympäristöystävällisemmin. Tarvitaanko liikennevälineitä ja jos tarvitaan, mikä olisi ympäristöystävällisin ja mukavin?

 • Pohdi, miten pyöräilyn turvallisuutta voi lisätä. Lähdeaineisto: Lasten liikennenurkka (Liikenneturva)

 • Pohdi, millaisia mahdollisuuksia pidemmillä matkoilla on vähentää liikkumisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Keskustelkaa kotona ja luokassa keksimistäsi ratkaisuista.

2. Liikkumisen syyt

 • Autoalantiedon mukaan kaikista Suomessa vuonna 2002 tehdyistä henkilöliikenteen matkoista 44 % liittyy vapaa-ajan matkustamiseen, 37 % työ- tai koulumatkoihin ja 19 % ostos- tai asiointimatkoihin. Päivittäismatkoista noin 8 % tehdään julkisilla kulkuneuvoilla.

 • Pohdi, mitä on vapaa-ajan matkustaminen ja miten sitä voisi vähentää ja muuttaa vähemmän ympäristöä kuormittavaksi..

 • Pohdi, miten ostos- tai asiointimatkoja voisi vähentää ja muuttaa vähemmän ympäristöä kuormittavaksi.

 • Pohdi, miten omalla paikkakunnallasi koulu- ja työmatkoja voisi tehdä ympäristöä vähemmän kuormittavalla tavalla. Mitä toimenpiteitä muutos edellyttää liikennesuunnittelulta? Miten paikkakunnan asukkaiden ympäristötietoisuutta ja sitoutumista kestäviin ratkaisuihin voidaan voimistaa?

3. Ekologisuus liikenteessä

4. Hyötyliikunta lisää kuntoa ja kuluttaa kaloreita sekä säästää luontoa

 • Pyöräily ja kävely ovat hyvää kuntoliikuntaa ja vähentävät paino-ongelmia. Tutustu eri liikuntamuotojen kalorinkulutukseen: Kalorilaskuri (Kalorilaskuri) .

 • Laske miten paljon kaloreita kuluu koulumatkalla, matkalla harrastuspaikoille tai ostoksille, jos kävelet tai pyöräilet. Vertaa lukua urheilun aikana kuluviin kaloreihin.

 • Paljonko aikaa säästyy, jos kuntoilu tulee hyötyliikunnasta?

Lukio

1. Liikkumisen syyt

 • Autoalantiedon mukaan kaikista Suomessa vuonna 2002 tehdyistä henkilöliikenteen matkoista 44 % liittyy vapaa-ajan matkustamiseen, 37 % työ- tai koulumatkoihin ja 19 % ostos- tai asiointimatkoihin. Päivittäismatkoista noin 8 % tehdään julkisilla kulkuneuvoilla.

 • Pohdi, mitä on vapaa-ajan matkustaminen. Miten sitä voisi vähentää ja muuttaa vähemmän ympäristöä kuormittavaksi?

 • Pohdi, miten ostos- tai asiointimatkoja voisi vähentää ja muuttaa vähemmän ympäristöä kuormittavaksi..

 • Pohdi, miten omalla paikkakunnallasi koulu- ja työmatkoja voisi tehdä ympäristöä vähemmän kuormittavalla tavalla. Mitä toimenpiteitä muutos edellyttää liikennesuunnittelulta? Miten paikkakunnan asukkaiden ympäristötietoisuutta ja sitoutumista kestäviin ratkaisuihin voidaan voimistaa?

2. Oman liikkumisen suunnittelua

 • Omia liikkumistapoja ja liikkumistarpeita suunnittelemalla voi liikkumista muuttaa helposti energiatehokkaammaksi. Energiatehokas liikkuminen säästää ympäristön lisäksi rahaa ja aikaa.

 • Verkosta löytyy hyviä vinkkejä oman liikkumisen suunnitteluun: Oman liikkumisen suunnittelu (Motiva). Sivuilla on myös laskureita, joiden avulla voi arvioida liikkumisvaihtoehtojen kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

 • Mitkä ovat keskeisimmät tekijät liikkumistarpeellesi?

 • Mitä ovat vaihtoehdot liikkumismuodoille?

 • Mikä valinnoissasi painottuu?

 • Käytä Motivan sivuilla olevia laskureita ja vertaile kahden paikkakunnan välillä virtuaalisesti eri kulkuneuvoilla tekemiesi matkojen ympäristövaikutuksia, kustannuksia ja matkaan kuluvaa aikaa. Mikä on kestävin ratkaisu, jos matkustat yksin tai neljän hengen seurueessa?

3. Ekologisuus liikenteessä

4. Autoilun ympäristövaikutuksiinkin voi vaikuttaa

 • Tutustu henkilöauton valintaan, järkevään autoiluun ja taloudelliseen ajotapaan: Henkilöauton valinta (Motiva), Järkevä autoilu (Motiva) ja Taloudellinen ajotapa (Motiva).

 • Millainen on mielestäsi paras henkilöautovalinta? Mikä valinnassasi painottui?

 • Mistä sähköauton ympäristöystävällisyys riippuu?

 • Mitkä ovat keskeisimmät tekijät järkevässä autoilussa?

 • Miten taloudellinen ajotapa vaikuttaa päästöihin?

5. Hyötyliikunta lisää kuntoa ja kuluttaa kaloreita sekä säästää luontoa

 • Pyöräily ja kävely ovat hyvää kuntoliikuntaa ja vähentävät paino-ongelmia. Tutustu eri liikuntamuotojen kalorinkulutukseen: Kalorilaskuri (Kalorilaskuri)

 • Laske miten paljon kaloreita kuluu koulumatkalla, matkalla harrastuspaikoille tai ostoksille, jos kävelet tai pyöräilet. Vertaa lukua urheilun aikana kuluviin kaloreihin.

 • Paljonko aikaa säästyy, jos kuntoilu tulee hyötyliikunnasta?

6. Liikenteen kasvu maailmanlaajuisesti

 • Liikenteen kasvu on ollut voimakasta maailmanlaajuisesti vuoden 1950 jälkeen.

Lähde: Maailmanpankin verkkosivut, Worldbank.org
 • Tulkitse diagrammia.

 • Vuonna 1900 maailmassa oli vain muutama tuhat autoa. Nyt niitä on yli 500 miljoonaa. Jos vuonna 2050 maailmassa olisi yksi auto kahta ihmistä kohden kuten nyt länsimaissa, autoja olisi lähes viisi miljardia. Onko se mahdollista?

 • Vuonna 1969 maailmassa tuotettiin 25 milj. polkupyörää ja 23 milj. autoa. Viime vuosina polkupyöriä on valmistettu vuosittain yli 100 milj. ja autoja 37 milj. Mitä tästä voi päätellä?

 • Liikenneonnettomuuksissa kuolee vuosittain maailmassa lähes miljoona ihmistä ja vielä suurempi joukko loukkaantuu. Onko näiden lukujen pienentämiseksi yleisiä keinoja?

 • Tee ennuste käyrille vuoteen 2050 saakka. Perustele ennustettasi.

7. Älyliikenne

 • Älyliikenteellä tarkoitetaan liikenteen sujuvuuden tai turvallisuuden parantamista tieto- ja viestintätekniikan avulla. Älyliikenteellä pyritään siirtämään liikennepolitiikan keskeinen huomio liikenneverkkojen rakentamisesta ja ylläpidosta matkojen ja kuljetusten toimivuuteen. Tutustu: Älyliikenne (Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi) ja Liikkumisen ohjaus (Motiva).

 • Älyliikenteen strategiassa vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on kasvattaa joukko- ja kevyen liikenteen osuutta 20 %. Pohdi, ovatko keinot riittäviä tavoitteen saavuttamiseksi.

 • Tutustu oman kotiseutusi aikataulu- ja reittiohjaukseen. Mitä pitäisi kehittää?

FT Sinikka Jauhiainen ja FM Marja-Leena Loukola