Viestintä - ja mediataito sekä viestintä- ja mediaosaaminen

Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median käyttötaitoja. Viestintä- ja mediaosaaminen antaa taas opiskelijalle viestien tulkinta- ja vastaanottotaitoja: hän oppii mediakriittisyyttä valinnoissa ja mediatekstien tulkinnoissa sekä kuluttajan tarvitsemia yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja.

Ajankohtaista

Finna ja Europeana – digitalisoituja aineistokokoelmia

Finna ja Europeana – digitalisoituja aineistokokoelmia


Kaksi uutta aineistovarantoa opetuksen tueksi on julkaistu. Finna on kotimainen ja Europeana laajempi eurooppalainen kokonaisuus. Molemmat koostuvat suuresta määrästä digitalisoituja aineistokokoelmia.

Kansallinen audiovisuaalinen arkisto

Työkaluja elokuvakasvatukseen - Elokuvapolku johtaa innostavasti liikkuvan kuvan luo

Elokuvapolku-nettipalvelu on suunniteltu kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi. Se antaa opettajille ja kasvattajille konkreettisia keinoja havainnollistaa elokuvakerronnan tekniikoita ilmaisten näytteiden avulla. Nettipalvelu on tarkoitettu peruskoulu- ja lukioikäisille lapsille ja nuorille.

Hyvä medialukutaito, Suuntaviivat 2013–2016 -julkaisu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut kulttuuripoliittiset suuntaviivat hyvän medialukutaidon edistämiseksi vuosille 2013–2016. Taustalla ovat mm. hallitusohjelman tavoitteet, laajentunut mediakasvatuksen toimijakenttä, jatkuvasti kehittyvä mediaympäristö ja mediakasvatuksen alue.

Mediaa vaikuttavasti – Käsikirja nuorten mediavaikuttamiseen on julkaistu

Käsikirjassa esitellään menetelmiä, joilla voidaan edistää nuorten mediavaikuttamista. Käsikirja on tarkoitettu nuorisoalan toimijoille: oppilaitoksissa, nuorisotyössä ja järjestöissä työskenteleville sekä alaa opiskeleville.

Suuri mediaseikkailu -mediakasvatusmateriaali

Suuri mediaseikkailu on opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama mediakasvatusmateriaali esiopetukseen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja koulun kerhotoimintaan. Opetushallitus on ollut myös kehittämässä tätä verkkopohjaista materiaalikokonaisuutta.

Näytä kaikki