Aktiivinen ja osallistuva kansalaisuus

Aihekokonaisuuden kautta tuetaan nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen vahvistamalla opiskelijoiden tietoisuutta oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yhteiskunnassa.

Se nostaa muun muassa kansalaisuuteen, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin sekä maailmankansalaisuuteen ja globaaliin vastuuseen liittyvät kysymykset pohdittavaksi opetuksessa. Tarkoituksena on rohkaista jokaista yksilöä toimimaan tärkeiksi kokemiensa asioiden puolesta.