Hankkeita

Maailmankansalainen ja media(OPH.fi)
Maailmankansalainen ja media -hankkeen tavoitteena on globaalikasvatuksen kehittäminen. Tarkoituksena on luoda ja jakaa toimintamalleja, joilla edistetään oppilaan kasvamista globaaliin vastuuseen media- ja kansalaiskasvatuksen keinoin. Hankehaussa mukaan valikoitui 14 koulua. Hanke on osa Opetusministeriön Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelman toimeenpanoa.

Euroopan neuvoston EDC-hanke 
Toiminnallisia harjoituksia aktiivisesta kansalaisuudesta nuorille ja aikuisille.

Hesan nuorten ääni
Hesan Nuorten Ääni -toiminta on Helsingin kaupungin opetusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen yhteisstrategiana toteutettavaa osallisuustoimintaa ja demokratiakasvatusta.

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä