Hyviä toimintamalleja

Näille sivuille on koottu koulutustilaisuuksiin osallistuneiden oppilaiden ja opettajien ajatuksia aktiivisesta kansalaisuudesta, oppilaskuntatoiminnasta ja koulun toimintakulttuurista.

Opetushallituksen ja läänien yhteistyössä järjestämiä kansalaiskasvatukseen liittyviä koulutustilaisuuksia pidettiin kevään 2005 aikana Itä-Suomen, Länsi-Suomen, Etelä-Suomen ja Oulun lääneissä. 

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä