Julkaisuja

Me ja media - Nuoret mediavaikuttajina -> http://www.edu.fi/teemat/mediataito/me_ja_media.pdf](pdf)
- Markku Juusola (toim.)
Julkaisu sisältää koulujen sovellettavaksi 11 toimintamallia, joissa näkökulmana on peruskoululaisten yhteiskunnallinen vaikuttaminen omassa ympäristössään. Tämä oppimateriaalikokonaisuus perustuu Matti Kassilan Elokuu (1956) elokuvaan ja on suunnattu mediasta ja mediakasvatuksesta kiinnostuneille opettajille sekä lukio- ja yläasteikäisille oppilaille. Materiaali sisältää myös tehtäviä, joita voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Opetushallitus 2007

Perusarvot puntarissa - Nuorisobarometri 2007 (pdf) - Sami Myllyniemi
Vuoden 2007 Nuorisobarometri kartoittaa nuorten hyvinvointia sekä suhdetta yhteiskuntaan, työhön ja koulutukseen. Pysyvien perusteemojen lisäksi aiheina ovat asuminen, tulevaisuus ja sosiaalinen elämä sekä tyytyväisyys elämään ja sen eri osa-alueisiin. Uusia aiheita ovat nuorten käsitykset äänioikeusiästä eri vaaleissa, kaikille maksettavasta perustulosta sekä koulutuspoliittisista kysymyksistä kuten oppivelvollisuusiästä ja nuorisokoulusta. Opetusministeriö, Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta

Perusopetuksen oppilaskuntatoiminnan kartoitus 2005 
Opetushallitus teki opetusministeriön toimeksiannosta kaikkia maan perusopetusta antavia kouluja koskevan oppilaskuntatoiminnan kartoituksen lokakuussa 2005. Tämän kyselyn avulla oli tarkoitus saada konkreettista tietoa peruskoulujen oppilaskunnista ja niiden toiminnasta. Tavoitteena oli selvittää koulujen oppilaskuntatoiminnan vireyttä ja nuorten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia koulun arjessa sekä yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetushallitus 2006

Citizenship Education at School in Europe -julkaisu (pdf)
Selvityksessä vertailtiin kansalaiskasvatuksen tilannetta 30 Euroopan maassa. Eurydicen sivuilta löytyy myös selvityksen pohjana olleet 30 maakohtaista raporttia kansalaiskasvatuksesta. Eurydice 2005

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä