Lisätietoa

Gordon, Tuula: "Sata pientä sääntöä" - sukupuoli koulun arjessa julkaisussa Koulu - sukupuoli - oppimistulokset.
- Tuula Gordon, Elina Lahelma, Heikki Lyytinen, Markku Niemivirta, Patrik Scheinin, Martti Siimes. Opetushallitus 2004.

Kanssalainen –lehti
Koulun hyvinvointiprofiili
Lukiolaisten liitto
OAJ
Oppilaskuntatoiminnasta edu.fi –sivuilla
Vallakas - kuntalaisen vaikuttamisopas
Vallakas - lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä