Huhtikuu: Valistunut kuluttaja ja lähiympäristö

Miten kasvatetaan valistuneita kuluttajia, jotka osaavat tehdä kestävän kehityksen mukaisia ostopäätöksiä? Entä miten oppilaat ja opiskelijat voidaan integroida jo päiväkodista lähtien lähiympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen? Miten koulupihan kunnostus- ja muutostyöt kannattaa organisoida? Kuka päättää ja mitä?

Huhtikuun teemakuukaudessa käsitellään näkökohtia, joissa yhdistyvät ekologisuus ja kansalaisvaikuttaminen. Teemakuukaudessa perehdytään tarkemmin koulun ympäristöjärjestelmiin, kaavoitukseen ja yhdyskuntasuunnitteluun kunnassa, kuluttajakasvatukseen ja markkinointiin sekä arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatukseen. Olennaista on huomioida oppilaiden, opiskelijoiden ja koko työyhteisön sitoutuminen lähiympäristön kehittämiseen – osallistuminen, tekeminen ja vaikuttaminen ovat keskeisessä asemassa kun kyseessä on laajat koko koulua koskevat projektit. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan vahvistaa kehittämällä erilaisia osallistumisjärjestelmiä

Vaikuttaminen ympäristöön kannattaa aloittaa läheltä, kotoa, omalta pihalta, koulusta ja omasta kunnasta. Lähiympäristöön vaikuttamisen ja sen muokkaamiseen osallistumisen harjoittelu voidaan aloittaa jo päiväkodissa. Kehittämistyö voidaan aloittaa omasta luokasta ja koulusta laatimalla esimerkiksi oma ympäristöjärjestelmä. Käynnissä on myös hankkeita, joilla pyritään vahvistamaan ihmisten mahdollisuutta osallistua kunnassa ja kaupungissa tehtäviin suunnittelu- ja kaavoituspäätöksiin. ”Agendalla” on mm. vuorovaikutteinen suunnittelu sekä kortteli- tai kaupunginosademokratian kehittäminen, jotka ovat osa myös laajempia suoran demokratian ja kansalaisyhteiskunnan kehittämispyrkimyksiä. (lue lisää joulukuun teemakuukaudesta). Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus ovat olennainen osa ympäristökasvatusta sekä osallistumista ja vaikuttamista siihen minkälaisessa ympäristössämme elämme. Niiden avulla vahvistetaan oppilaiden tietoja ja taitoja siitä miten ympäristöä muokataan sekä integroidaan luovuus, käsillä tekeminen ja oppilaiden omat visiot ja ajatukset mukaan vaikuttamisen prosessiin.

 Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä