Lokakuu: Ihmisoikeudet

”1960-luvulla Lontoon metrossa matkusti mies. Hän luki lehdestä portugalilaisista opiskelijoista, jotka oli tuomittu vankilaan vapauden maljan kohottamisesta, ja meni kirkkoon pohtimaan asiaa. Kirkosta ulos tultuaan miehellä oli suunnitelma: hän kokoaisi ihmisoikeuksista kiinnostuneet ihmiset toimimaan mielipidevankien puolesta. Miehen nimi oli Peter Benenson ja hänen pohdintansa synnytti ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin. Benenson kuoli helmikuun lopussa. Samaan aikaan Amerikassa juhlittiin Yhdysvaltojen päätöstä lopettaa alaikäisinä rikoksiin syyllistyneiden vankien teloitukset.”

(Elina Hirvonen: "Höhlät idealistit", Ylioppilaslehti 2/2005, s. 7)

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus vuodelta 1948 oli ensimmäinen asiakirja, jossa ihmisoikeudet taattiin periaatteessa kaikille. Lasten oikeuksien julistus hyväksyttiin 1989 ja naisten 1980. Julistukset eivät kuitenkaan missään toteudu täydellisesti vaan niiden ja todellisuuden välillä on kuilu. Ihmisoikeuksien puolesta taisteleminen on nyt ajankohtaisempaa kuin ehkä koskaan ennen. Yhä siihen vaaditaan myös rutkasti idealismia - sekä politiikassa että taloudessa niin sanotut realiteetit ja/tai kansalliset intressit asettuvat, tai ne asetetaan, ristiriitaan ihmisoikeuksien täydellisen toteutumisen kanssa. Tulisiko EU:n aloittaa jäsenneuvottelut Turkin kanssa siitä huolimatta, että maan ihmisoikeustilanne ei ole kunnossa? Entä miten tulisi suhtautua kaupankäynti Kiinan kanssa?

Ihmisoikeusloukkauksia ei tapahdu vain jossain kaukana vaan myös Suomessa. Oikeudet ja velvollisuudet yhteiskunnassa asettuvatkin joskus ristiriitaan ihmisten perusoikeuksien kanssa. Ihmisoikeusloukkaukset ovat arkipäivää ympäri maailmaa ja huolimatta näennäisestä itsestäänselvyydestä - jokaisella tulisi olla oikeus elämään, ruokaan, asuntoon, työhön - ihmisoikeudet ovat eri kulttuurien, uskontojen, ihmiskäsitysten, mielipiteiden ja näkemysten risteyskohdassa. Kuka ylipäänsä määrittelee sen, minkälaisia oikeuksia kenellekin kuuluu?

Suomea koskevat tapaukset Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa (Ulkoministeriö)

Eri järjestöt, kuten Amnesty International tekevät työtä ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta maailmanlaajuisesti. Lisäksi esimerkiksi ehdotus Euroopan uudeksi perustuslaiksi sisältää kokonaisen osion, joka koskee Euroopan unionin kansalaisten perusoikeuksia (osa II: Euroopan unionin perusoikeuskirja). Ongelmana vaikuttaa kuitenkin olevan se, että EU:lla ei varsinaisesti ole toimintavaltuuksia huolehtia, että nämä oikeudet todella toteutuvat. Myös Euroopan neuvostolla on merkittävä rooli ihmisoikeuksien turvaajana.

Ehdotus uudeksi EU:n perustuslaiksi > ihmisarvo (Demokratiafoorumi)
Council of Europe (Euroopan neuvosto)

Kouluilla on tärkeä tehtävä ja ainutlaatuinen mahdollisuus perehdyttää lapset ja nuoret tiedostamaan omat oikeutensa ja antaa heille rohkeutta taistella niiden toteutumisen puolesta sekä oman itsensä että muiden kohdalla.

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä