Maaliskuu: Tasa-arvo

Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen mukaan:

1.artikla
”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä”

2.artikla
”Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin, ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.”

Tasa-arvokeskustelun lähtökohtana voi pitää Ihmisoikeuksien julistusta, joka hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 1948. Julistus takaa periaatteessa yhtäläiset oikeudet kaikille. Julistuksen taustalla on ajatus synnynnäisestä ihmisarvosta ja jokaisen yksilön elämän kunnioituksesta: Jokaisen ihmisen elämä on yhtä arvokas, jota tulee kunnioittaa ja suojella. Tällöin kaikille kuuluu yhtäläiset ihmisoikeudet. On kuitenkin selvää, että käytännössä julistus ei toteudu ihanteellisella tavalla. 

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä