Syyskuu: Kulttuuriperintö

Tulevaisuus vaihtuu koko ajan menneisyydeksi. Nykyhetki jää meiltä saavuttamatta, kun kokemukset ja tapahtumat ovat pian jo takanamme. Muistot liittyvätkin olennaisesti siihen, millainen suhde meillä on paikkaan, jossa elämme. Ympäristömme on kuitenkin vanhempi kuin muistomme ja kokemuksemme siitä. Kulttuuriperinnön opiskelu auttaa meitä havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristössämme jälkiä niistä tapahtumista, jotka ovat muokanneet kulttuuriamme aikojen kuluessa. Kulttuuriperintöä havainnoimalla voimme harjaannuttaa ”lukutaitoamme”: opimme havainnoimaan ympäristöämme uudella tavalla ja tulkitsemaan sen viestejä. Samalla opimme ymmärtämään paremmin myös omaa aikaamme ja olemistamme.

Kulttuuriperintöä on rakennetussa ympäristössä ja luonnossa, kirjoitetussa ja puhutussa kielessä, tavoissa sekä ajatus- ja käyttäytymismalleissa. Sitä on myös poliittisen kulttuurin piirteissä: yhteiskunnallisen elämän muodot, osallistumisen ja vaikuttamisen tavat ja keinot ovat osa kulttuuriperintöämme. Parlamentarismilla on Suomessa pitkä perintö - Suomesta tuli autonominen suuriruhtinaskunta ja osa Venäjää vuonna 1809. Saman vuoden maaliskuussa säädyt kokoontuivat Porvoon valtiopäiville. Hegelin ajatukset valtiosta ja kansallishengestä kulkeutuivat Suomeen J.V. Snellmanin mukana ja hän oli merkittävin kansallisromanttisen ajan vaikuttaja ja suomen kielen aseman parantamisen esitaistelija 1800-luvun jälkipuoliskolla. Suomessa naiset saivat äänioikeuden vuonna 1906 – toisena maailmassa Uuden-Seelannin jälkeen.

Nämä seikat ovat osaltaan vaikuttaneet siihen millaisessa demokraattisessa kulttuurissa elämme nyt ja mitkä ovat kulttuurillemme ominaisia vaikuttamisen ja osallistuminen tapoja. Menneisyyden tunteminen auttaa meitä ymmärtämään myös nykyistä poliittista kulttuuriamme. Kulttuuriperinnön opiskelu on myös tie kulttuurisen identiteetin muodostumiselle, mitä toimiminen ja vaikuttaminen yhteiskunnassa ja maailmanlaajuisesti edellyttää.

Lue lisää joulukuun kuukausiteemasta Itsenäisyys ja demokratia

Materiaalit on koottu Kansalaiskasvatuksen teemavuoden 2005 yhteydessä