Yrittäjyys

Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on edistää yksilön kykyä muuttaa ideat toiminnaksi yhdessä muiden kanssa toimien. Se sisältää luovuuden, innovaatiokyvyn ja riskinoton, samoin kuin kyvyn suunnitella ja johtaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällöin ei puhuta vain yrittäjäksi kasvattamisesta, vaan tavoitteena on kokonaisvaltainen asenteiden, taitojen ja elämänhallinnan kehittäminen. Se tukee opiskelua, arkielämää ja työntekoa. Tällöin oppilaiden kokemukset yrittäjyydestä ovat avain oivaltamiseen oman tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Tutustu yrittäjyys-sivuihin

Hyvät käytännöt