Kouluruokailu

Ruokailutauko koulussa rytmittää luontevasti päivän työtä ja antaa sekä oppilaille että koulun henkilöstölle mahdollisuuden virkistäytyä. Ruokailun tulisi tarjota monipuolista ja terveellistä ravintoa, silmäniloa, yhdessäoloa, seurustelua ja hyvää oloa. Ruokailu on monille koulupäivän kohokohta.
 
Maassamme on tarjottu maksuton kouluruokailu kaikille oppivelvollisuuskoulujen oppilaille vuodesta 1948 lähtien. Myöhemmin maksuttoman kouluruokailun piirissä olevien opiskelijoiden määrää on laajennettu siten, että nykyisin noin 900 000 lasta ja nuorta nauttii päivittäin maksuttoman kouluaterian.

Säädökset edellyttävät terveellisen, tarkoituksenmukaisesti järjestetyn, ohjatun ja täysipainoisen maksuttoman kouluruokailun järjestämistä. Ruokailu on osa perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmaa. Kouluruokailun järjestämisessä tulee huolehtia oppilaiden terveydestä ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisestä. Kouluruokailu, siihen liittyvät välipalat ja erityisruokavaliota noudattavien oppilaiden terveyden seuranta ovat osa oppilashuollon työtä. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan koulun tulee määritellä kouluruokailun järjestämisessä huomioon otettavat terveys- ja ravitsemuskasvatuksen sekä tapakasvatuksen tavoitteet.

Ajankohtaista

Ruokatutka

RuokaTutka tekee lapsista ruokatutkijoita – kampanjassa mukana myös Isac Elliot

RuokaTutka tuo lapsille, nuorille ja heidän kasvattajilleen hauskoja ja aktivoivia tapoja tutustua terveellisiin ruokavalintoihin ja ruuan alkuperään. Tutustu materiaaleihin!

Kestävä ruoka -tunnuskuva

Kestävä ruoka -koulutusaineisto tuo opettajille työkaluja ruokailmiöihin

Kestävä ruoka - ruokakasvatuksesta ilmiöitä opetukseen -täydennyskoulutuksen materiaali on julkaistu Ruokatiedon verkkosivuilla. Materiaali tarjoaa tietoa ja välineitä toteuttaa monialaisia opetuskokonaisuuksia kouluissa.

Iloa alakoulun ruokakasvatukseen

Hyvän olon eväät -ruokakasvatusaineisto opettajille

Hyvän olon eväät -opettajan opas tarjoaa toimintatapoja koulujen ruokakasvatukseen. Osana Aija Laitisen pro gradu -työtä syntynyt ruokakasvatusaineisto sisältää tuntisuunnitelmia eri oppiaineiden käyttöön ja sitä voidaan hyödyntää erityisesti alempien vuosiluokkien kotitalous-opetuksessa.

Kuvituskuva

Kouluruokailu osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä peruskouluissa

Kouluruokailu osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä peruskouluissa vuonna 2013 -julkaisussa tarkastellaan kouluruokailun asemaa opetussuunnitelmissa ja kouluruokailua koulujen arjessa.

Ravitsemussuositukset 2014

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan uudet, koko väestölle tarkoitetut ravitsemussuositukset ovat valmistuneet. Ne noudattavat pääosin viime syksynä julkaistuja pohjoismaisia suosituksia (NNR2012).