Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta, löytämään oma kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen.

Kansainvälistyminen

Kotikansainvälisyys - Kansainvälisyystaitoja kaikille

Opetushallitus ja CIMO ovat laatineet esitteen kotikansainvälistymisestä kiinnostuneille.

POLKKA - hyviä käytäntöjä ja materiaalia peruskoulujen ja lukioiden kansainvälistymiseen

POLKKA on kansainvälisyyssivusto, jossa esitellään hyviä käytäntöjä ja materiaalia peruskoulujen ja lukioiden kansainvälistymiseen. Sivusto on tarkoitettu palvelemaan niin oppijan, opettajan, rehtorin kuin koulutuksen järjestäjänkin tarpeita.

Lisää aiheesta EDU.fissä

Kulttuuriperintöopetus

Julkaisuja

Kulttuuriperintö ja oppiminen (pdf)
Päivi Venäläinen (toim.)

Opetushallituksen, Suomen museoliiton, Museoviraston ja ympäristöministeriön yhteistyönä tuotetun teoksen artikkeleissa käsitellään muun muassa oppimiseen liittyviä prosesseja, ympäristöjä, dialogisuutta ja erilaisia taito- ja taideaineisiin liittyviä menetelmiä.