Esitteet ja julkaisut

Opetushallituksen esitteet

Opetushallituksen julkaisemat maahanmuuttajien koulutusta koskevat esitteet.

Kielitietoinen opetus – kielitietoinen koulu (pdf)

Kouluyhteisöjen monikulttuurisuustaitojen kehittämisohjelma yleissivistävässä koulutuksessa (pdf)

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus(pdf)

Maahanmuuttajataustaiset opiskelijat lukiokoulutuksessa (pdf)

Maahanmuuttajien koulutus Suomessa (pdf)

Materiaaleja suomen kielen opiskeluun (pdf)

Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö (pdf)

Monikulttuurinen ohjaus (pdf)

Oma kieli - oma mieli. Opas oman äidinkielen oppimisen tukemiseen (pdf)

Perusopetukseen valmistava opetus (pdf)

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus (pdf)

Opetushallituksen julkaisut

Maksullinen aineisto

Oppimateriaalit

Opetushallituksen verkkokauppa: Kieli- ja kulttuuriryhmien koulutus (esi- ja perusopetus)

Opetushallituksen verkkokauppa: Kieli- ja kulttuuriryhmien koulutus (lukiokoulutus)

Opetushallituksen verkkokauppa: Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus (ammatillinen koulutus)

Maksuton aineisto

Perusopetus

Aikuiset maahanmuuttajat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa: Selvitys lukuvuodesta 2010–2011
Laura Jauhola

Aikuisille suunnatun perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen nykytila: Selvitys vuodesta 2016–2017
Heidi Vesa ja Erja Vihervaara

Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen (2015)
Anna-Kaisa Mustaparta (toim.)

Kohti monikulttuurista koulua – taidetyöpajat osana kulttuurikasvatusta (2010)
Helena Oikarinen-Jabai (toim.)

Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista 2011
Päivi Jokinen, Pirjo Immonen-Oikkonen ja Leena Nissilä (toim.)

Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutus (2006)
Opetushallituksen työryhmä

Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -ohjelma: Arvioinnin päätulokset ja kehittämisehdotukset (2010)
Sari Gustafsson, Nina von Hertzen-Oosi ja Sara Lamminmäki

Suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen ja perusopetuksen loppuvaiheessa Suomeen tulleiden maahanmuuttajanuorten opetuksen järjestäminen perusopetuksessa: Selvitys syyslukukaudelta 2012
Helena Korpela, Lucas Pardo, Pirjo Immonen-Oikkonen ja Leena Nissilä

Suomi toisena kielenä - Kommentoitu luettelo oppi- ja tukimateriaaleista (2006)
Emmi Pollari ja Leena Nissilä (toim.)

Lukiokoulutus

Aikuiset maahanmuuttajat perusopetukseen valmistavassa opetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa: Selvitys lukuvuodesta 2010–2011
Laura Jauhola

Kieli koulun ytimessä – näkökulmia kielikasvatukseen (2015)
Anna-Kaisa Mustaparta (toim.)

Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista 2011
Päivi Jokinen, Pirjo Immonen-Oikkonen ja Leena Nissilä (toim.)

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa: maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna 2006
Kristiina Ikonen ja Liisa Jääskeläinen

Ammattikoulutus

Hyvä startti! – Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen kokeilun loppujulkaisu 2006–2010
Matti Mäkelä, Mika Salonen, Teppo Koponen (toim.)

Kommentoitu luettelo maahanmuuttajataustaisten opetuksen ja koulutuksen materiaaleista 2011
Päivi Jokinen, Pirjo Immonen-Oikkonen ja Leena Nissilä (toim.)

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa: Tilastokatsaus 2010
Laura Jauhola

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus: Tilannekatsaus lukuvuodesta 2008-2009
Karoliina Kapanen & Marget Kantosalo

Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus: Tilannekatsaus lukuvuodesta 2011–2012
Jarkko Korpela, Marget Kantosalo, Tarja Koskimäki ja Sirkka-Liisa Kärki

Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen keskeyttämisselvitys (2009)
Jaana Kilpinen

Maahanmuuttajien ammatillisen peruskoulutuksen tila lukuvuonna 2009–2010
Jaana Kilpinen ja Mika Salonen

Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä (2007)
Matti Taajamo, Sauli Puukari (toim.)

Valmasta vauhtia: Tilannekatsaus ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (Valma) toimeenpanosta ja vaikuttavuudesta syksyllä 2016
Maria-Elisa Salonsaari ja Ulla Aunola

Muita julkaisuja

Maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2010
Janica Anderzén

Rakentavaa vuorovaikutusta: Opas demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn (2017)
Satu Elo, Kristina Kaihari, Paula Mattila ja Leena Nissilä (toim.)