Tietoa maahanmuuttajien opetuksesta ja koulutuksesta


© Kari Kuukka

Seuraavissa alaluvuissa esitellään yleisluontoisesti sitä, kuinka maahanmuuttajataustaiset oppilaat ja opiskelijat otetaan erityisellä tavalla huomioon erilaisissa koulutusjärjestelmissä ja oppilaitoksissa. Sivujen ohessa on linkkejä myös hyödyllisiin lähteisiin, joista on saatavilla lisätietoa aiheisiin liittyen.