Oppimateriaaleja verkossa

Tälle sivulle on koottu Opetushallituksen sekä muiden tahojen tuottamia verkkomateriaaleja, joita voi hyödyntää maahanmuuttajien opetuksessa. Verkkosivut ja ladattavat tiedostot on luokiteltu suomen kielen oppimista tukeviin sivustoihin, sanastoihin, ammatillisen koulutuksen tukimateriaaleihin sekä muihin materiaaleihin. Muiden tahojen tuottamissa materiaaleissa on mukana myös yleistä informaatiota.

Opetushallituksen tuottamia verkkomateriaaleja

Suomen oppimisen tueksi

Kotisuomessa.fi
Kotisuomessa.fi on verkkopalvelu, jonka avulla aikuiset maahanmuuttajat voivat opiskella suomen kieleen ja kulttuuriin sekä työelämään liittyviä asioita. Lisäksi palvelusta löytyy aineistoa maahanmuuttajien ruotsin kielen opiskeluun.

Luki-Luukas
Materiaali on lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksista kärsiville oppijoille suunnattu interaktiivinen harjoitussivusto.

Sanapaja
Sanapaja on palvelu, joka tukee opiskelua suomen kielellä. Sanapajaan kerätään valikoidusti eri oppiaineissa esiintyviä vaikeita sanoja ja käsitteitä, jotka on selitetty ja osin myös havainnollistettu. Sanoista on saatavilla käännöksiä usealla eri kielellä.

Suomea, ole hyvä!
Kurssit pohjautuvat samannimisiin suomen kielen oppikirjoihin ja koostuvat harjoituksista ja kielitieto-osuuksista. Harjoitusten vaikeusaste on alkeistasolta keskitasolle.

Ymmärrä suomea
Luetun ymmärtämisen kurssi koostuu eri aihepiirien teksteistä, jotka on jaettu lyhyisiin kappaleisiin.

Ammatillisen koulutuksen tueksi

Lupa kokata
Lupa kokata -aineisto on erityisesti peruskoulun ja toisen asteen opetukseen suunniteltu opetuskokonaisuus, jonka pohjalta oppilaan on mahdollista suorittaa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran virallinen hygieniaosaamistodistus eli hygieniapassi. Lupa kokata -oppimateriaalista on tuotettu tulostettava oppilasmateriaali sekä oma versio S2-opetukseen.

Ompelukoneen käyttökoulutus maahanmuuttajille
Materiaalin kohderyhmänä ovat jonkin verran suomen kieltä puhuvat maahanmuuttajat, jotka eivät aikaisemmin ole käyttäneet ompelukoneita.

Suomen- ja englanninkieliset oppimisaihiot ammatillisissa tiloissa

autotalli
kampaamo
maitotila
potilashuone
ravintola
supermarket
toimisto

Muiden tahojen tuottamia verkkomateriaaleja

Suomen oppimisen tueksi

Moped - monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulu
Sivusto on suunnattu perusopetuksen oppilaiden opetukseen, ja se sisältää monenlaista tietoa myös koulun arkipäivästä.

Perunakellari
Kokoelma interaktiivisia harjoituksia. Valtaosa materiaalista on suunnattu alakouluikäisille oppilaille.

UUNO
Englanninkielinen suomen kielen alkeiden opetuspeli.
Tuotanto: TAMK

Venla
Materiaaleja kielenoppimiseen. Apukielenä englanti.

Verbien taivutusautomaatti
Apukielenä englanti.

Sanastoja

Ajanilmauksia
Apukielenä englanti.

Ammatillisen koulutuksen tueksi

MAI
Tekstejä, tehtäviä, kuvia ja sanastoa erityisesti ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan maahanmuuttajakoulutuksen opiskelijoita varten. Sivusto sopii suomen kielen, yhteiskunnallisten, ammatinvalinnan ja elämänhallinnan valmiuksien oppimateriaaliksi luokkatilanteessa tai muuten ohjatusti.
Tuotanto: Tampereen kaupunki.

Muuta materiaalia

Iltalukion iltapalat (pdf)
Turun iltalukion tuottama keittokirja, josta löytyy eri ruokakulttuureihin liittyviä reseptejä.

Kajaani multicultural learning
Tietoa perusopetuksesta kahdeksalla kielellä videoiden muodossa.
Tuotanto: Kajaanin kaupungin MOKU-hanke

Kirjoituskurssi
Tietoa erilaisista tekstityypeistä ja esimerkkitekstejä.
Tuotanto: Jyväskylän yliopisto

Matroskinin työkalupakki (pdf)
Välineitä monikulttuurisuuskasvatukseen.
Tuotanto: Joensuun kaupungin MOKU-hanke

Miten karhu menetti häntänsä
Rullattava kuvakertomus on sarjakuvan ja elokuvan välimuoto. Se yhdistää kuvaa, ääntä ja linkkejä lisätietoon tai tarinan sivujuoniin. Rullattavaa kuvakertomusta voi käyttää kuvakirjana, äänisatuna, sarjakuvana sekä oheis- ja opetusmateriaalina. Tarinaa voi kuunnella joko yleiskielellä tai selkokielellä, jolloin se palvelee käyttäjäryhmiä, joilla on vaikeuksia ymmärtämisessä tai kommunikoinnissa.
Tuotanto: Kehitysvammaliitto

Monikulttuuriset videot viidellä eri kielellä
- Aapiskukko kutsuu, tervetuloa ensimmäiselle luokalle! (24 min)
- Kun lapsi tarvitsee enemmän tukea (24 min)
Tuotanto: Vantaan kaupunki

POLKU - Askeleet suunnitteluun & menetelmäopas (pdf)
POLKU on kulttuurikasvatusohjelma. Toiminta on suunniteltu 1–16-vuotiaille koulujen ja varhaiskasvatuksen kautta saavutettavaksi. Opas on tarkoitettu kulttuurikasvatuksen suunnittelijoille, kunnan esimiehille ja asiantuntijoille sekä kasvattajille ja lapsille yhteiseksi työkirjaksi. Oppaan kehittämistä on tuettu Opetushallituksen oppimisympäristö- ja MOKU-hankerahoituksella.
Tuotanto: Salon kaupunki

Soppi - suomeksi oppimassa
Materiaali on tarkoitettu kaikkien aineiden opettajille. Videot ja opetuksen työkalut tarjoavat näkökulmia siihen, millaista on maahanmuuttajaoppilaan kouluarki, millaista on oppia suomeksi, kun suomi ei ole oma äidinkieli ja mitä tulisi ottaa huomioon opetettaessa suomen kielen taidoltaan heterogeenisia oppilasryhmiä.
Tuotanto: Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos

Vilma
Verkkomateriaalia maahanmuuttajien yhteiskuntatiedon opiskelua varten.
Tuotanto: Pohjois-Karjalan toisen asteen ammatillisen koulutuksen virtuaalioppimisympäristön kehittäminen -projekti.

Yleistä informaatiota

Kouluterveydenhuolto eri kielillä (pdf)
arabia | persia | somali | venäjä
Tuotanto: Tampereen kaupunki

Unelmat todeksi – esitteitä lukiokoulutuksesta eri kielillä (pdf)
suomi | viro | venäjä
Tuotanto: Turun kaupunki