Kulttuuriperintöopetus

Kulttuuriperintöopetus auttaa yksilöä jäsentämään yhteiskuntaa ja kulttuuria ja tukee siten kulttuurisen identiteetin muotoutumista. Kulttuuriperintöopetus on tietojen ja taitojen välittämistä niin, että oppijan kulttuuriperintötietoisuus vahvistuu ja kulttuuriperinnön lukutaito paranee.

Kulttuuriperintöopetuksen avulla pystytään valottamaan sitä historiallista prosessia, jonka seurauksena kulttuurimme on muotoutunut nykyisen kaltaiseksi. Kulttuuriperintöopetuksen tutkittavana kohteena on aineellinen ja henkinen kulttuuriperintö, jonka säilymistä ja eteenpäin siirtämistä tutkitaan.

Kulttuuriperintö ja kulttuuri ovat yleisellä tasolla esillä kaikkien koulumuotojen opetussuunnitelman perusteissa. Yleissivistävän koulutuksen perusteissa niin perusopetuksessa kuin lukio-opetuksessa on sekä kulttuuriperintöopetusta tukeva aihekokonaisuus että useimmissa oppiaineissa kulttuuriperintöopetuksen sisältöjä ja tavoitteita.

Ajankohtaista

Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Kansainvälinen maailmanperintöpäivä 18.4. – kaikki suomalaiset koulut ja päiväkodit mukaan!

Tänä vuonna päivän teemana on Heritage for Generations. Poimi ideoita kansainvälisen maailmanperintöpäivän viettoon päiväkodissa tai koulussa. Testaa tunnetko Suomen seitsemän perintökohdetta tai haluaisitteko jakaa videoesityksen aiheesta muidenkin katsottavaksi?

kulttuuriympäristön tekijät -logo

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu − Kerro tuotteen tarina

Talouspaperi, kännykkä, kenkä, hissi, suklaa, polkupyörä, pussilakana, paperiliitin? Mistä esineet ja tavarat, joita kannamme taskuissamme ja käytämme yksin ja yhdessä, oikein tulevat? Osallistu Kulttuuriympäriostön tekijät -kilpailuun, jossa tehtävänä on kertoa tuotteen tarina.

Kunnon kulttuuriympäristöt - Euroopan rakennusperintöpäivien 2012 -oppimateriaali on ilmestynyt

Kunnon kulttuuriympäristöt -oppimateriaalissa kerrotaan, miten opetuksessa voi käsitellä liikunta- ja urheiluympäristöjä. Oppimateriaalissa opitaan urheilukentillä, koulun pihalla, skeittipuistoissa ja muissa oppijoille tärkeissä ympäristöissä esimerkiksi suunnistamalla ja geokätköilemällä.

KUKAKO-verkkoaineisto kulttuuriperintökasvatuksen tueksi

Aineisto sisältää viisi teemaa, joihin liittyy kysymyksiä ja tehtäviä, jotka ovat tutkivia, toiminnallisia, kirjallisia tai kuvataiteellisia

Uusi oppimisympäristö verkossa

Keski-Savon rakennusperintöön ja kulttuurimaisemiin voi nyt tutustua kulttuuri- ja opetustoimen yhteistyönä kokoamilla sivuilla.

Pilkka -uutiskirjeessä kerrotaan metsään liittyvästä kulttuuriperinnöstä

Pilkka on Metsähallituksen uutiskirje, jonka kautta halutaan lisätä keskustelua kansallisen kulttuuriperinnön arvoista ja mahdollisuuksista. Uutiskirje ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.

Paikkatietoikkuna.fi - Kansallinen paikkatietoportaali avattu

Paikkatietoikkuna esittelee Suomessa tuotettua ja hyödynnettävää digitaalista kartta- ja rekisteritietoa. Paikkatietoaineistoista palvelussa ovat selattavissa tiedot muinaisjäännösten, rakennetun kulttuuriympäristön, mm. valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltujen rakennettujen ympäristöjen, ja maailmanperintökohteiden sijainnista.

Julkaisuja

Kulttuuriperintö ja oppiminen (pdf)
Päivi Venäläinen (toim.)

Opetushallituksen, Suomen museoliiton, Museoviraston ja ympäristöministeriön yhteistyönä tuotetun teoksen artikkeleissa käsitellään muun muassa oppimiseen liittyviä prosesseja, ympäristöjä, dialogisuutta ja erilaisia taito- ja taideaineisiin liittyviä menetelmiä.