Kulttuuriperintöopetus

Kulttuuriperintöopetus auttaa yksilöä jäsentämään yhteiskuntaa ja kulttuuria ja tukee siten kulttuurisen identiteetin muotoutumista. Kulttuuriperintöopetus on tietojen ja taitojen välittämistä niin, että oppijan kulttuuriperintötietoisuus vahvistuu ja kulttuuriperinnön lukutaito paranee.

Kulttuuriperintöopetuksen avulla pystytään valottamaan sitä historiallista prosessia, jonka seurauksena kulttuurimme on muotoutunut nykyisen kaltaiseksi. Kulttuuriperintöopetuksen tutkittavana kohteena on aineellinen ja henkinen kulttuuriperintö, jonka säilymistä ja eteenpäin siirtämistä tutkitaan.

Kulttuuriperintö ja kulttuuri ovat yleisellä tasolla esillä kaikkien koulumuotojen opetussuunnitelman perusteissa. Yleissivistävän koulutuksen perusteissa niin perusopetuksessa kuin lukio-opetuksessa on sekä kulttuuriperintöopetusta tukeva aihekokonaisuus että useimmissa oppiaineissa kulttuuriperintöopetuksen sisältöjä ja tavoitteita.

KUKAKO – verkkoaineisto kulttuuriperintökasvatuksen tueksi

KUKAKOn kantavana teemana on ajatus siitä, että oma jokapäiväinen elämisympäristö on tärkeä ja säilyttämisen arvoinen. Kun kulttuuriperinnön käsite löytää tiensä lasten omaan maailmaan, he oppivat arvostamaan itseään ja omaa kulttuuriperintöään. Tämän seurauksena on myös mahdollista oppia kunnioittamaan toisten, hyvin erilaistakin kulttuuriperintöä.

Sivustolla olevat kysymykset ja tehtävät auttavat ensisijaisesti lapsia mutta myös aikuisia kiinnittämään huomiota omaan elinympäristöön. Liikkeelle lähdetään omasta itsestä kysyen ”Kukako mä oikein oon” ja päädytään laajempaan kulttuuriseen ympäristöön teemalla ”Minä ja suomalaisuus”. Yhteensä viiden teeman kautta on lähestytty lasten elinympäristön ja elämäntavan eri puolia. Kysymykset ja tehtävät ovat tutkivia, toiminnallisia, kirjallisia tai kuvataiteellisia. Ne haastavat lapset oman elämänsä etnografeiksi: tutkaillaan mieliesineitä, mielipaikkoja, omaa koulua ja välituntileikkejä, kartallistetaan sukulaisia ja kuvaillaan sukujuhlia, tehdään kaivauksia kotiseudulla, tallennetaan ympäristön ääniä, kartoitetaan muistomerkkejä ja suomalaisia esineitä.

Osa havainnoista on mahdollista tallentaa KUKAKO-sivuille kaikkien tutustuttaviksi ja osa tehtävistä tehdään Omakirjaan. Omakirjana toimii vanha käytöstä poistettu romaani, johon vähitellen syntyy vastauksia kysymyksiin: Kuka minä olen, missä minä elän, keitä sukuuni kuuluu, mitä minä arvostan jne. Myös maahanmuuttajat voivat käyttää Omakirjana omakielistä kirjaa ja rakentaa siten uutta kulttuuria jo olemassa olevan päälle.

KUKAKOssa on siis paljon kysymyksiä, mutta siellä on myös tietoa. Tulostettavista tehtävistä voi valita vaikka kaikki tai vain yhden tehtävän jokaisesta teemasta. Jokaiseen tehtävään liittyy aiheeseen syventävää lisälukemista. Tehtävissä on kirjavinkkejä ja linkkejä eri museoiden verkkomateriaaleihin. 

KUKAKO (kulttuuria kaikista kolkista) on Suomen käsityön museon tuottama aineisto kulttuuriperintökasvatuksen tueksi.

Aineisto sisältää viisi teemaa, joihin liittyy kysymyksiä ja tehtäviä, jotka ovat tutkivia, toiminnallisia, kirjallisia tai kuvataiteellisia

Julkaisuja

Kulttuuriperintö ja oppiminen (pdf)
Päivi Venäläinen (toim.)

Opetushallituksen, Suomen museoliiton, Museoviraston ja ympäristöministeriön yhteistyönä tuotetun teoksen artikkeleissa käsitellään muun muassa oppimiseen liittyviä prosesseja, ympäristöjä, dialogisuutta ja erilaisia taito- ja taideaineisiin liittyviä menetelmiä.