Kulttuuriperintöopetus

Kulttuuriperintöopetus auttaa yksilöä jäsentämään yhteiskuntaa ja kulttuuria ja tukee siten kulttuurisen identiteetin muotoutumista. Kulttuuriperintöopetus on tietojen ja taitojen välittämistä niin, että oppijan kulttuuriperintötietoisuus vahvistuu ja kulttuuriperinnön lukutaito paranee.

Kulttuuriperintöopetuksen avulla pystytään valottamaan sitä historiallista prosessia, jonka seurauksena kulttuurimme on muotoutunut nykyisen kaltaiseksi. Kulttuuriperintöopetuksen tutkittavana kohteena on aineellinen ja henkinen kulttuuriperintö, jonka säilymistä ja eteenpäin siirtämistä tutkitaan.

Kulttuuriperintö ja kulttuuri ovat yleisellä tasolla esillä kaikkien koulumuotojen opetussuunnitelman perusteissa. Yleissivistävän koulutuksen perusteissa niin perusopetuksessa kuin lukio-opetuksessa on sekä kulttuuriperintöopetusta tukeva aihekokonaisuus että useimmissa oppiaineissa kulttuuriperintöopetuksen sisältöjä ja tavoitteita.

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu − Kerro tuotteen tarina

Opetushallitus ja Euroopan rakennusperintöpäivien työryhmä tiedottavat

kulttuuriympäristön tekijät -logo

Talouspaperi, kännykkä, kenkä, hissi, suklaa, polkupyörä, pussilakana, paperiliitin? Mistä esineet ja tavarat, joita kannamme taskuissamme ja käytämme yksin ja yhdessä, oikein tulevat? Osallistu Kulttuuriympäriostön tekijät -kilpailuun, jossa tehtävänä on kertoa tuotteen tarina.

Valitkaa kilpailutyötänne varten teollisesti tuotettu esine, tavara tai muu tuote, jonka tarinaan haluatte tutustua tarkemmin. Kilpailutehtävässä selvitätte muun muassa, mitä tuotteita valmistetaan tai on valmistettu teitä lähellä. Kurkottakaa myös kauemmaksi Suomeen, Eurooppaan ja maailmaan. Teille läheinen ja tärkeä tuote on voitu valmistaa missä tahansa.

Osallistukaa yhdessä

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailuun voivat osallistua vähintään kahden hengen ryhmät, joiden jäsenet ovat syntyneet vuonna 1997 tai sen jälkeen. Ryhmänne voi muodostua esimerkiksi koululuokasta, opiskelijaryhmästä, harrastusporukasta, kerhoryhmästä tai sinusta ja parhaista kavereistasi. Kerro tuotteen tarina, jaa se koko Euroopalle ja voita ryhmäsi kanssa 500 euroa.

Euroopan kulttuuriympäristöpäivien vuoden 2015 teema on Teollisuuden ja tekniikan perintö.

Suomi tuikkimaan Euroopan kartalle!

Voitte itse päättää, miten kerrotte tuotteen tarinan ja koostatte sen valmiiksi kilpailutyöksi. Voitte käyttää esimerkiksi kuvia ja kuvasarjoja, kirjoituksia, videoita, animaatioita ja sosiaalista mediaa. Kilpailuun osallistutaan lataamalla kilpailutyö Europeanheritagedays.com -sivustolle. Sivusto on julkinen ja koko Euroopan laajuinen. Jokainen kilpailutyö sytyttää yhden tähden sivustolla olevalle Euroopan kartalle!

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun esite (pdf)

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailuohje (pdf)

Kilpailuaika päättyy 15.10.2015. Voittanut ryhmä julkistetaan joulukuussa 2015. Palkinto luovutetaan alkuvuodesta 2015 seuraavien Kulttuuriympäristöpäivien aloitustapahtumassa.

Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu lapsille ja nuorille

  • Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun tarkoituksena on innostaa lapsia ja nuoria vaikuttamaan kulttuuriympäristöön nyt ja tulevaisuudessa.
  • Kilpailu kannustaa lapsia ja nuoria havainnoimaan, tutkimaan ja arvioimaan lähiympäristöään.
  • Kilpailun avulla halutaan myös rohkaista heitä osallistumaan ja vaikuttamaan oman ympäristönsä kehittämiseen ja kulttuurin uudistamiseen.
  • Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu lapsille ja nuorille on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaa Suomessa.
  • Kilpailun järjestää Euroopan kulttuuriympäristöpäivien työryhmä, jossa ovat mukana Opetushallitus, ympäristöministeriö, Museovirasto, Opetushallitus, Suomen Kotiseutuliitto ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura.

Lisätietoa kilpailusta

Euroopan Kulttuuriympäristöpäivät

Kulttuuriympäristöpäiviin liittyvät aineistot (yleisesite, teemaesite ja -juliste)

kulttuuriympäristön tekijät -logoTalouspaperi, kännykkä, kenkä, hissi, suklaa, polkupyörä, pussilakana, paperiliitin? Mistä esineet ja tavarat, joita kannamme taskuissamme ja käytämme yksin ja yhdessä, oikein tulevat? Osallistu Kulttuuriympäriostön tekijät -kilpailuun, jossa tehtävänä on kertoa tuotteen tarina.

Julkaisuja

Kulttuuriperintö ja oppiminen (pdf)
Päivi Venäläinen (toim.)

Opetushallituksen, Suomen museoliiton, Museoviraston ja ympäristöministeriön yhteistyönä tuotetun teoksen artikkeleissa käsitellään muun muassa oppimiseen liittyviä prosesseja, ympäristöjä, dialogisuutta ja erilaisia taito- ja taideaineisiin liittyviä menetelmiä.