Kulttuuriperintöopetus

Kulttuuriperintöopetus auttaa yksilöä jäsentämään yhteiskuntaa ja kulttuuria ja tukee siten kulttuurisen identiteetin muotoutumista. Kulttuuriperintöopetus on tietojen ja taitojen välittämistä niin, että oppijan kulttuuriperintötietoisuus vahvistuu ja kulttuuriperinnön lukutaito paranee.

Kulttuuriperintöopetuksen avulla pystytään valottamaan sitä historiallista prosessia, jonka seurauksena kulttuurimme on muotoutunut nykyisen kaltaiseksi. Kulttuuriperintöopetuksen tutkittavana kohteena on aineellinen ja henkinen kulttuuriperintö, jonka säilymistä ja eteenpäin siirtämistä tutkitaan.

Kulttuuriperintö ja kulttuuri ovat yleisellä tasolla esillä kaikkien koulumuotojen opetussuunnitelman perusteissa. Yleissivistävän koulutuksen perusteissa niin perusopetuksessa kuin lukio-opetuksessa on sekä kulttuuriperintöopetusta tukeva aihekokonaisuus että useimmissa oppiaineissa kulttuuriperintöopetuksen sisältöjä ja tavoitteita.

Kunnon kulttuuriympäristöt - Euroopan rakennusperintöpäivien 2012 -oppimateriaali on ilmestynyt

Kunnon kulttuuriympäristöt -oppimateriaalissa kerrotaan, miten opetuksessa voi käsitellä liikunta- ja urheiluympäristöjä. Oppimateriaalissa opitaan urheilukentillä, koulun pihalla, skeittipuistoissa ja muissa oppijoille tärkeissä ympäristöissä esimerkiksi suunnistamalla ja geokätköilemällä.

Julkaisu on saatavissa Suomen kulttuuriperintökasvatusseuran sivuilta kohdasta Kunnon kulttuuriympäristöt. Oppimateriaalista on nyt käytettävissä sekä verkkoaineisto että pdf-julkaisu.

Oppimateriaalissa on eri laajuisia tehtäväkokonaisuuksia, joista löytyy sisältöä eri oppiaineisiin ja oppiaineyhdistelmiin. Oppimateriaali soveltuu hyvin myös perusopetuksen aihekokonaisuuksien ”Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys” ja ”Vastuu ympäristöstä, luonnosta ja kestävästä tulevaisuudesta” opetukseen.

Oppimateriaalissa oppimisympäristönä on kulttuuriympäristö. Tehtävissä harjoitellaan havainnoimaan oppijoille tärkeitä, arkisia ympäristöjä tavoitteellisesti, saadaan kulttuuriympäristöä koskevaa tietoa sekä opetellaan ilmaisemaan ja jakamaan siihen liittyviä kokemuksia ja mielipiteitä.

Kulttuuriympäristöä koskevan tiedon ja kokemusten jakamisessa voidaan käyttää myös paikkatietojärjestelmiä ja sosiaalista mediaa. Liikkeelle-verkkopalveluun on perustettu Kunnon kulttuuriympäristöt - Euroopan rakennusperintöpäivät 2012 –ryhmä, johon voi vapaasti liittyä.

Oppiminen kulttuuriympäristössä tarjoaa oppijalle mahdollisuuksia harjaannuttaa kulttuurin lukutaitoaan ja rakentaa kulttuurista identiteettiään edistäen näin kulttuurista osallisuutta. Kulttuurinen osallisuus tukee lapsen ja nuoren käsitystä itsestään aktiivisena toimijana yhteiskunnassa.

Lisätietoja

Kunnon kulttuuriympäristöt -oppimateriaalissa kerrotaan, miten opetuksessa voi käsitellä liikunta- ja urheiluympäristöjä. Oppimateriaalissa opitaan urheilukentillä, koulun pihalla, skeittipuistoissa ja muissa oppijoille tärkeissä ympäristöissä esimerkiksi suunnistamalla ja geokätköilemällä.

Julkaisuja

Kulttuuriperintö ja oppiminen (pdf)
Päivi Venäläinen (toim.)

Opetushallituksen, Suomen museoliiton, Museoviraston ja ympäristöministeriön yhteistyönä tuotetun teoksen artikkeleissa käsitellään muun muassa oppimiseen liittyviä prosesseja, ympäristöjä, dialogisuutta ja erilaisia taito- ja taideaineisiin liittyviä menetelmiä.