Kulttuuriperintöopetus

Kulttuuriperintöopetus auttaa yksilöä jäsentämään yhteiskuntaa ja kulttuuria ja tukee siten kulttuurisen identiteetin muotoutumista. Kulttuuriperintöopetus on tietojen ja taitojen välittämistä niin, että oppijan kulttuuriperintötietoisuus vahvistuu ja kulttuuriperinnön lukutaito paranee.

Kulttuuriperintöopetuksen avulla pystytään valottamaan sitä historiallista prosessia, jonka seurauksena kulttuurimme on muotoutunut nykyisen kaltaiseksi. Kulttuuriperintöopetuksen tutkittavana kohteena on aineellinen ja henkinen kulttuuriperintö, jonka säilymistä ja eteenpäin siirtämistä tutkitaan.

Kulttuuriperintö ja kulttuuri ovat yleisellä tasolla esillä kaikkien koulumuotojen opetussuunnitelman perusteissa. Yleissivistävän koulutuksen perusteissa niin perusopetuksessa kuin lukio-opetuksessa on sekä kulttuuriperintöopetusta tukeva aihekokonaisuus että useimmissa oppiaineissa kulttuuriperintöopetuksen sisältöjä ja tavoitteita.

Paikkatietoikkuna.fi - Kansallinen paikkatietoportaali avattu

Paikkatietoikkuna esittelee Suomessa tuotettua ja hyödynnettävää digitaalista kartta- ja rekisteritietoa. Paikkatietoaineistoista palvelussa ovat selattavissa tiedot muinaisjäännösten, rakennetun kulttuuriympäristön, mm. valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltujen rakennettujen ympäristöjen, ja maailmanperintökohteiden sijainnista. Paikkatietoikkunassa voi katsoa kartalta monia tietoja yhtä aikaa.

Kartta-aineistojaan palvelussa tarjoavat tällä hetkellä Geodeettinen laitos, Geologian tutkimuskeskus, Liikennevirasto, Logica, Maanmittauslaitos, Maaseutuvirasto, Museovirasto, Varsinais-Suomen liitto sekä Espoon, Jyväskylän ja Turun kaupungit.

Paikkatietoikkuna

Paikkatietoikkuna esittelee Suomessa tuotettua ja hyödynnettävää digitaalista kartta- ja rekisteritietoa. Paikkatietoaineistoista palvelussa ovat selattavissa tiedot muinaisjäännösten, rakennetun kulttuuriympäristön, mm. valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltujen rakennettujen ympäristöjen, ja maailmanperintökohteiden sijainnista.

Julkaisuja

Kulttuuriperintö ja oppiminen (pdf)
Päivi Venäläinen (toim.)

Opetushallituksen, Suomen museoliiton, Museoviraston ja ympäristöministeriön yhteistyönä tuotetun teoksen artikkeleissa käsitellään muun muassa oppimiseen liittyviä prosesseja, ympäristöjä, dialogisuutta ja erilaisia taito- ja taideaineisiin liittyviä menetelmiä.