Kulttuuriperintöopetus

Kulttuuriperintöopetus auttaa yksilöä jäsentämään yhteiskuntaa ja kulttuuria ja tukee siten kulttuurisen identiteetin muotoutumista. Kulttuuriperintöopetus on tietojen ja taitojen välittämistä niin, että oppijan kulttuuriperintötietoisuus vahvistuu ja kulttuuriperinnön lukutaito paranee.

Kulttuuriperintöopetuksen avulla pystytään valottamaan sitä historiallista prosessia, jonka seurauksena kulttuurimme on muotoutunut nykyisen kaltaiseksi. Kulttuuriperintöopetuksen tutkittavana kohteena on aineellinen ja henkinen kulttuuriperintö, jonka säilymistä ja eteenpäin siirtämistä tutkitaan.

Kulttuuriperintö ja kulttuuri ovat yleisellä tasolla esillä kaikkien koulumuotojen opetussuunnitelman perusteissa. Yleissivistävän koulutuksen perusteissa niin perusopetuksessa kuin lukio-opetuksessa on sekä kulttuuriperintöopetusta tukeva aihekokonaisuus että useimmissa oppiaineissa kulttuuriperintöopetuksen sisältöjä ja tavoitteita.

Uutta aineistoa koulujen kulttuurikasvatukseen

POLKU on kulttuurikasvatusohjelma. Toiminta on suunniteltu 1–16-vuotiaille koulujen ja varhaiskasvatuksen kautta saavutettavaksi. Opas on tarkoitettu kulttuurikasvatuksen suunnittelijoille, kunnan esimiehille ja asiantuntijoille sekä kasvattajille ja lapsille yhteiseksi työkirjaksi. Oppaan avulla voitte hahmotella yhdessä oman POLKUNNE alun, sisällön ja vuosittaisen toiminnan.

Salon kaupungin julkaisemna oppaan kehittämistä on tuettu myös Opetushallituksen oppimiympäristö- ja MOKU-hankerahoituksella

POLKU

Julkaisuja

Kulttuuriperintö ja oppiminen (pdf)
Päivi Venäläinen (toim.)

Opetushallituksen, Suomen museoliiton, Museoviraston ja ympäristöministeriön yhteistyönä tuotetun teoksen artikkeleissa käsitellään muun muassa oppimiseen liittyviä prosesseja, ympäristöjä, dialogisuutta ja erilaisia taito- ja taideaineisiin liittyviä menetelmiä.